Kömür 2033’de ABD’nin elektrik üretim kaynakları arasından çıkacak

Morgan Stanley’e göre 2021’den sonra kömürün payı hızla gerileyecek

3 Şubat 2021

ABD elektrik üretim sektöründeki kömür payının 2033’e kadar sıfıra ineceği öngörüldü.

Morgan Stanley tarafından yapılan öngörüye göre 2020 yılında ülkenin elektrik üretimini %20 oranında karşılayan kömürün payı bu yıl yüksek doğal gaz fiyatları ile birlikte %22’ye yükselecek fakat 2021 sonrasında sürekli bir şekilde azalacak.

Kuruluşun öngörüsüne göre 2030 yılında ABD elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payı %39, nükleer enerjinin %18, doğal gazın %28, kömürün ise yalnızca %3 olacak.

2035 yılına gelindiğinde ise yenilenebilir kaynakların payı %55’e yükselirken, doğal gazın payı %16’ya nükleer enerjinin payı ise %17’ye gerileyecek. Kömür ise 2033’te ülkenin elektrik üretim kaynaklarından çıkmış olacak.

Mevcut güç 236 GW

2020 sonu itibari ile ABD’nin elektrik üretim kapasitesinin 236 GW’lık bölümümü 267 kömürlü termik santral oluşturuyordu.

Bu santrallerin toplam güçleri 86,2 GW olan 102’sinin de devreden çıkma takvimi belirlenmiş durumda.