Komisyon’un Enerji Planı Eleştiriliyor

Avrupa Birliği Enerji Komisyonu’nun hazırladığı 10 yıllık plan bir çok açıdan eleştiriliyor ve yeni bir planın hazırlanması isteniyor

12 Kasım 2010

EurActiv

Mart 2007’de Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları birliğin ilk enerji eylem planını onaylarken Komisyon’dan içinde enerji özelleştirme teklifleri, iklim ve enerji paketi ile Stratejik Enerji Teknoloji Planı’nın (SET Plan) da bulunduğu yeni bir enerji eylem planı hazırlamasını istediler.

Geçtiğimiz mayıs ayında AB bakanları 2011-2020 dönemi için enerji stratejisini gözden geçirerek planın Mart 2011’deki bakanlar toplantısında onaylanması konusunda anlaşmaya vardılar.

Enerji 2020 stratejisi beş alanda önceliklere yer veriyor:

Avrupa’nın enerji tüketimin finans teşvikleri, enerji tasarrufu sağlanacak şekilde binaların izole edilmesi ve Avrupa enerji piyasasının birleştirilmesiyle azaltılması hedefleniyor.

AB dış enerji politikasının hayata geçirilerek birliğin yenilikçi enerji teknolojilerinde liderliğini sağlamlaştırması, faturaların şeffaflaştırılması ve kaynak tedarikçilerine daha kolay ulaşılması gibi tüketici konularına yoğunlaşma öngörülüyor.

Gerekli yatırımların başlıca sanayi çevreleri ve tüketiciler tarafından sağlanabileceği belirtiliyor.

Stratejik altyapı projelerindeki gecikmelere değinen Komisyon bunun önüne geçebilmek için fon oluşturmalarının belli zaman dilimlerinde yapılmasını ve izin süreçlerinin basitleştirilmesini istiyor.

Komisyon ayrıca önümüzdeki 18 ayda somut mevzuat girişimleri sunmaya hazırlanıyor.

Taraflar

Avrupa Parlamentosu (AP) Yeşil üyesi Claude Turmes “Enerji tasarrufu ve enerjinin etkin kullanımı AB enerji politikasının merkez noktası olmalı. Ama Komisyon bu konuyla pek az ilgileniyor ve kazan-kazan yönünde alınması gereken tedbirleri geciktiriyor” eleştirisinde bulundu.

AP Sosyalistler ve Demokratlar grubu enerji tasarrufunda bağlayıcı hedefler belirlenmemesini kritik ederken İsveçli üye Marita Ulvskog üye devletlerin yüzde 20 enerji tasarrufu hedefi doğrultusunda bulunmadıklarını söyledi.

Avrupa Sosyalist Partisi lider Poul Nyrup Rasmussen, Komisyon’un enerji tüketiminin azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması ve enerji ağlarının güncellenmesi gibi önemli konularda taahhütte bulunmadığını kaydetti.

Eurochambers ise küçük işletmelerin ek idarî gereklilikler nedeniyle bir yük gibi görülmemelerini teşvik edilmelerini istedi.

Avrupa İnşaat Sanayi Federasyonu (FIEC) yeterli finansman sağlanmasının enerjinin etkin kullanımıyla ilgili tedbirler alınabilmesi konusunda en önemli nokta olduğuna işaret etti.

Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (WWF) ise belli bir takvim sunulmamasını eleştirerek şubatta yapılacak AB enerji zirvesi öncesinde belirsizliğin hâkim olduğunu söyledi.

WWF İklim ve Enerji Politikası Sorumlusu Jason Anderson Komisyon’un yüzde 20 tasarruf hedefine ulaşılamayacağını bildiğini ileri sürdü.