Kojenerasyon ve hidrojen sektör temsilcileri iş birliği protokolü imzaladı

Türkiye Kojenerasyon Derneği ve Hidrojen Teknolojileri Derneği ortak çalışmalar yapacak

19 Şubat 2024

Türkiye Kojenerasyon Derneği ve Hidrojen Teknolojileri Derneği arasında 14 Şubat 2024 tarihinde İş Birliği Protokolü İmzalandığı bildirildi.

Dernekler tarafından yapılan ortak açıklamaya göre protokol kapsamında iki dernek ortak amaçlarına yönelik proje, konferans, kongre, seminer, çalıştay vb. etkinliklerde birlikte çalışacak ve örtüşen ilgi alanlarına yönelik düzenledikleri etkinliklerin toplumun en geniş katmanlarına duyurulmasını sağlamak üzere çalışacaklar.

Açıklamada protokolün amacının karbonsuz enerji çözümlerinde çevreye duyarlı, verimliliği yüksek ve de sürdürülebilir teknoloji uygulamalarında sektörlerin enerji ihtiyaçlarını karşılayacak hem yakıt hem enerji taşıyıcısı hem de hammadde olarak önemli bir rol oynayacak hidrojenin en yaygın şekilde dönüşüm ve kullanım çalışmalarında kritik rol oynamak olduğu bildirildi.

Ayrıca protokol ile iki derneğin uzmanlıklarını birleştirerek çeşitli projelerde bilgi ve deneyimlerini paylaşacak çalışmalar yapmasının da daha çevreci ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacak projelerin geliştirilmesine olanak sağlayacağı da ifade edildi.

Açıklamada Türkiye Kojenerasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Aydın‘ın şu değerlendirmesi yer aldı;

Geleceğin enerji taşıyıcısı hidrojenin enerji üretimi alanındaki ilk kullanıcıları küçük ve orta ölçekli dağıtık enerji ve kojenerasyon sistemleri olacaktır. Ana ekipman imalatçıları hidrojen esaslı yakma teknolojilerinin denemelerini tamamlamış ve güncel hayata geçirmeye hazır hale gelmişlerdir.

Aynı açıklamada Hidrojen Teknolojileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Dinçer’in de şu değerlendirmesi yer aldı;

Ülkemize ve ülkemizin sektörlerine katkıyı hidrojen ekseninde gerçekleştirmeyi hedef edinen derneğimiz, bunu sektör paydaşları ve sivil toplum örgütleriyle yakın çalışarak bir hidrojen ekosistemi kurulmasında ve değer üretilmesinde anahtar rol oynamayı bir öncelik saymıştır. Bu çerçevede imzalanan bu protokol tarihi bir önem arz etmektedir.