“Kojenerasyon tesislerinin önünü açmak için elimizden geleni yapacağız”

Bakan Fatih Dönmez ICCI 2021 Dijital Konferansı’nda kojenerasyon sektörünün önemine vurgu yaptı

30 Eylül 2021

28’inci yılını dolduran ICCI tarafından makro stratejilerin tartışılıp sektöre yön verilmesi hedefi ile düzenlenen ICCI 2021 Dijital Konferansı dün başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez pandemi şartları nedeni ile çevrim içi düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

“Yenilenebilir enerji alanında yüksek üretim, teknoloji ve yetişmiş insan kaynağı temelinde yükselen bir sektör kurmaya kararlıyız. Bu amaçla Anadolu’nun kızgın güneşini güçlü rüzgârlarını ve coşkunun suyunu enerjiye dönüştürüyoruz.

Özellikle yenilenebilir enerji de attığımız adımlarla kurulu gücümüzü 98.493 MW’a yükselttik. Toplam kurulu güç içerisindeki yenilenebilir enerji oranımız ise yüzde 53’e ulaştı. 2022’de sadece 10 bin MW olan rüzgâr enerjisi kurulu gücümüzü 10.000 MW’ın üzerine çıkarmayı başardık. Böylece önemli bir eşiği başarıyla geçmiş olduk. Güneş enerjisinde 7.435 MW’a ulaşarak 19 bin MW’lara doğru ilerliyoruz. GES ve RES kurulumuna önümüzdeki yıllarda 10’ar bin MW daha ilave etmeyi amaçlıyoruz. Böylece dünyada 13. ve Avrupa’da 8. olduğumuz rüzgarda, dünyada 18. ve Avrupa’da 8. olduğumuz güneşte çok daha ön sıralarda yer alacağız.

Kojenerasyon tesislerimizin kurulu gücü 4600 MW’ı aştı, 5.000 MW’a doğru ilerliyoruz. Isı ve elektriği aynı anda üreten çok daha verimli bir çalışma prensibine sahip bu tesislerimize olan desteğimizi de artıracağız. Kojenerasyon teknolojisi karbon ayak izimizin azaltılmasına da ciddi derecede katkı sağlıyor.

Önümüzdeki süreçte kullanımının daha da artacağını düşündüğümüz kojenerasyon teknolojisi ve tesislerimizin önünü açmak için de elimizden geleni yapmakta kararlıyız.”

Toplantıya video mesaj yolu ile katılan TBMM Sanayi Ticaret Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komite Başkanı Ziya Altunyaldız konuşmasında sürdürülebilirlik vurgusu yaparken, iklim değişikliğine ilişkin hususların süratle düzenlenmesi ve ‘kirleten öder’ ifadesinin tüm ulusal mevzuatlarda yerini bulmasının bir an önce sağlanmasını tavsiye ediyoruz diye konuştu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz da konuşmasında pandemi sonrasında sektörün gelişmesi için atılması gereken adımlardan bahsetti.

Yılmaz Türkiye’nin Otomobili’nin yollara çıkmasıyla birlikte Türkiye’nin hem sanayi hem bilgi teknolojileri hem de elektrik piyasası açısından yepyeni bir döneme gireceğini ve bu yeni dönemde elektrik piyasasında daha esnek bir dağıtım sistemi ve sistem işletimi yaklaşımı esas olacağını kaydederken, şunları ifade etti;

“Halen üzerinde çalıştığımız düzenleyici çerçevenin oluşturulmasında temel düsturumuz, elektrik araç filosunun gelişmesine imkan veren bir anlayışın hakim kılınmasıdır. Daha esnek, rekabetçi, bir nevi evrensel hizmet yükümlülüğü olarak tanımlanabilecek bir anlayışla tüm elektrikli araçlara ayrım gözetmeksizin hizmet vermenin esas olduğu bir piyasanın hukuki alt yapısını kurmak ve kurallarını geliştirmek için çalışıyoruz. 1 Haziran’da da vadeli elektrik piyasasını açtık. Cuma günü de inşallah vadeli gaz piyasamızın açılışına şahitlik edeceğiz. Bunlar sektörümüz için tarihi nitelikte adımlar.”

Türkiye Kojenerasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Aydın da konuşmasında geçtiğimiz yaz elektrik arzında yaşanan sıkıntılar sırasında Türkiye’deki 290 kojenerasyon santralinin hem yatırımcıların kendi ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlarken hem de milli şebekeye katkı sunduğuna dikkat çekerken sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Ülkemizin ihracat şampiyonları olan sanayi kuruluşları, bu büyük desteği vermenin yanında bir de uluslararası pazarda enerji maliyetlerini en verimli şekilde değerlendirerek kendi ürünlerini başarıyla pazarlama şansı bulmuşlardır. Enerji camiasının etkin insanları olarak yakın bir dönemde ve gelecek 5 yıllık dönemde ciddi zorlukların üstesinden gelmekle yükümlü olacağız. Enerji sektörümüzün bu zorlukları enerji verimliliği kavramını öncelikli tutarak başarıyla aşacağına inancım tamdır.”

29-30 Eylül tarihlerinde Avrupa, Asya, Orta Doğu, Amerika ve Afrika’dan 4.000’in üzerinde uluslararası ve ulusal enerji profesyonellerini piyasa işleyişine yön veren kamu kurum ve kuruluşlarının karar alıcılarıyla buluşturacak konferansta, sektörün önde gelen 14 kurumu ve EPDK ile ETKB gibi yasa koyucuların düzenledikleri özel oturumlar ve teknik oturumlar ile toplamda 70 konuşmacının yer aldığı 18 oturum gerçekleşecek.

Konferansta Enerji Üretiminin İklim Değişikliği Üzerindeki Rolü, Olağanüstü Dönemlerde Enerji Yönetimi, Enerji Üretiminde Yeni Teknolojiler, Biyo Kaynaklardan Enerji Üretiminin Önemi ve Geleceği, YEK-G ve Enerji Üretiminde Dijitalizasyon, Enerji Tahkiminde Güncel Gelişmeler, Türkiye’nin Yenilebilir Enerji Geleceği, Yenilenebilir Kaynaklar Ne Kadar Sürdürülebilir?, Elektrik Arz Güvenliği ve Dağıtık Enerji, Enerjisini Üreten Kentler ve Bölgesel Enerji, Hibrit (Melez) Enerji Sistemler, Enerji Santrallerinde İşletme ve Bakım, Elektromobilite Dönüşümü ile Net-Sıfır Hedefi Oturumları’na bağlı birçok konu değerlendirilecek.

Etkinlik T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından da destekleniyor.