Kocaeli’nin iklim hedefleri belirlendi

2030 yılı için yüzde 21’lik emisyon azaltım hedefi belirlendi

18 Eylül 2018

Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi (KİDEP) Projesi kapsamında sürdürülen “Kocaeli Sera Gazı Envanteri Raporu ve İklim Değişikliği Eylem Planı” hazırlama çalışmaları tamamlandığı bildirildi.

Projenin yürütücülüğünü olan REC Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre proje kapsamında, 14 Eylül 2018 tarihinde Kocaeli’nde düzenlenen İklim Değişikliği Ulusal Konferansı’nda REC Türkiye tarafından hazırlanan Kocaeli’nin Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı katılımcılarla paylaşıldı.

Çalışmaya göre Kocaeli’nin iklim değişikliğine uyum ve mücadele kapsamında 6 eylem alanı özelinde toplam 16 amaç ve 54 eylem belirlendi.

Aynı zamanda Türkiye’nin 2015 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreterliği’ne sunduğu Ulusal Katkı Niyet Planı (INDC) paralelinde 2030 yılı için şehrin emisyonlarında yüzde 21’lik azaltım hedefi getirildi.

Çalışmaya göre mevcut eğilim ile 2030 yılında 41,9 milyon ton karbondioksit eşdeğeri (CO2e) olacak şehrin sera gazı emisyonları, bu sayede 8,8 milyon ton CO2e olabilecek.

Planda azaltım hedefleri binalarda %24, ulaşımda %20, Atık/Atıksu alannda %50, sanayide %20 ve arazi kullanımında ise %10 olarak yer alıyor.

*  Kocaeli Sera Gazı Envanteri Raporu ve İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmasına buradan ulaşabilirsiniz.