Kızılderililerin Vergi Muafiyeti Sorunu

Kızılderili toprakları yüksek yenilenebilir enerji potansiyeline rağmen mevzuat nedeni ile yatırım çekemiyor

6 Mayıs 2010

Üç ayrı Amerikalı Kızılderili sivil toplum örgütünün ortaklaşa hazırladığı bir çalışmaya göre Kızılderili toprakları yenilenebilir enerji üretimi adına çok ciddi potansiyeller taşıyor. Çalışmanın iddiasına göre ABD’de sadece Kızılderili topraklarında yapılacak yenilenebilir enerji üretimi ülkenin tüm enerji ihtiyacını fazlası ile karşılayabilir.
Çalışmada ABD topraklarının sadece yüzde 5’inin Kızılderili kabilelerin yönetiminde olduğu fakat yenilenebilir enerjilerin hemen her alanında yüksek potansiyel taşıyan bu toprakların Amerika’nın yenilenebilir enerji potansiyelinin yüzde 10’unu barındırdığı belirtiliyor.

Çalışmanın iddiasına göre rüzgar ve güneş enerjisinde yüksek potansiyeli olan bu bölgelerde sadece güneş enerjisi üretimi ile bile ülkenin toplam enerji ihtiyacının 4.5 katına yakın elektrik üretilebilinir. Fakat aynı zamanda ülkedeki Kızılderililerin yüzde 14’ünün halen elektrik şebekesine bağı bulunmuyor, bu rakam ABD genelinde ise yüzde 1.2 civarında.

Bölgede gerek küçük ölçekli gerekse de büyük ölçekli yenilenebilir enerji yatırımlarının önünde ise mevzuat engeli bulunuyor. Zira yenilenebilir enerji alanı yatırımlarını özellikle son yıllarda teşvik etmekte oldukça cömert davranan ABD hükümetinin bu desteklerinden Kızılderili bölgeleri yararlanamıyor. Bu durumun nedeni ise ABD topraklarında belli ölçüde bağımsız yaşayan Kızılderililerin yaşadıkları bölgelerin vergiden muaf olması. Bu durumda ABD hükümetinin verdiği desteklerin dayanağı olan yasal düzenlemelerde vergi mükellefiyetinin ana unsur olması nedeniyle bölgedeki yüksek potansiyele rağmen yatırımların önünü kesiyor.

Fakat Nisan ayının ortasında ABD hükümetinin hazırladığı ve kongre onayına sunulacak olan bir yasa teklifi ise gerek Kızılderili bölgelerinde gerekse de yenilenebilir enerji yatırımı yapmak isteyen ama vergiden muaf olan diğer kesim ve kuruluşların bu sorununu ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Yasa teklifi yenilenebilir enerji yatırımı yapacak kişi ve şirketlerin vergi mükellefiyeti olmayan bölgelerdeki yatırımlarında da hükümetin verdiği teşviklerden yararlanmasını amaçlıyor.

ABD Başkanı Barack Obama geçen yıl Beyaz Saray’da Kızılderili şeflerine yaptığı açıklamada ABD’nin rüzgar enerjisi potansiyelinin yüzde 15’inin, güneş enerjisi potansiyelinin ise çok daha fazlasının Kızılderili topraklarında olduğunu fakat Kızılderililerin bunları değerlendiremediklerini, bu sorunu ortadan kaldırmak ve kızılderili kabilelerin yenilenebilir enerji projeleri için finansman ve yatırım olanaklarına kavuşmalarını sağlamak için çalıştıklarını ifade etmişti.