Kırsal kalkınma destekleri tebliği güncellendi

Off-Grid sistemlerde destek devam edecek

9 Ekim 2021

Kırsal ekonomik faaliyetlerde off-grid güneş enerjisi uygulamalarının desteklenmesine yönelik düzenlemede değişiklik yapıldı.[1]

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan düzenleme ile “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” başlıklı düzenlemeden güncelleme yapıldı.

Güncelleme ile ilgili tebliğe A İş Planı ve B İş Planı başlıklı tanımlar eklenerek, A İş Planı 300.000 TL’ye kadar bütçe içeren başvuruları, B İş Planı ise 20.000 TL ile 600.000 TL arası bütçe içeren başvurular olarak tanımlandı.

Bu güncelleme sonrasında “İnşaat işleri alım giderleri” başlıklı 16’ıncı maddenin 9’uncu fıkrasında tanımlananan 3 kW’a kadar kurulu güce sahip şebekeden bağımsız sistemlerin destekleneceğine dair madde de güncellendi.

Güncelleme ile maddenin başına “A ve B iş planı kapsamında yapılan başvurularda ibaresi eklenerek, her iki iş planında da yer alacak off-grid projelere destek sağlanmaya devam edileceği hükmü yer aldı.

İlgili madde şu şekilde güncellendi;

(9) A ve B iş planı kapsamında yapılan başvurularda, şebekeden bağımsız (off-grid) sistemler de destek kapsamındadır. Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda olması gerekmektedir. Üretilen enerjinin ulusal şebekeye bağlanması şart değildir. Bu destek sadece yaylacı ve göçer faaliyetleri kapsamında süt/besi (büyükbaş-küçükbaş) yetiştiriciliği/arıcılık/bal üretimi yapan küçük ölçekli aile işletmelerini kapsamaktadır. Küçük ölçekli yaylacı ve göçer yatırımcılar, makine ve malzeme alımlarına ek olarak işletmelerinin enerji talebini karşılamak amacıyla 3 kW’a kadar şebekeden bağımsız (off-grid) veya Stand-Alone sistem için projelendirme yapabilir. Yapılacak yatırımlarda yatırım uygulama adresi dışında kalan kablolama işlemleri uygun harcama olarak kabul edilmez

Tebliğde şebekeden bağımsız (off-grid) sistem, işletmelerim öz tüketimi için kurdukları en fazla 3 kW güç sağlayan güneş enerjisi sistemi olarak tanımlanıyor.

 


[1] Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/34)