Kırsal kalkınma destekleri için süre uzatımı verildi

Yatırımların fiziki olarak tamamlanmış olma tarihi Temmuz ayına ertelendi

17 Mart 2021

Küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelerin yenilenebilir enerji uygulamalarını da kapsayan yatırımlar için hibe sağlanmasını da içeren destekler için süre uzatımı sağlandı.

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan tebliğ ile 15 Mart 2021 olarak belirlenmiş son tarih 16 Temmuz 2021 olarak revize edildi.[1]

Değişen ilgili bölüm şu şekildeydi;

MADDE 10 – (1) Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 15/3/2021’dir. Bu tarih itibarıyla fiziki olarak tamamlanamayan projeler, yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde yatırımcıların kendi kaynakları ile doksan günü aşmamak üzere verilecek süre içinde fiziki olarak tamamlanır. 15/3/2021 tarihinde fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış ancak yasal izinleri alınamamış yatırımlar için ise yatırımcının başvurması halinde yasal izinleri alabilmesi için yatırımcıya doksan günü aşmamak üzere süre verilir.”

 


[1] Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/14)