Kilis ve Şanlıurfa’da Sıfır Atık Eğitimleri başladı

UNDP tarafından yürütülen program ile 40 bine yakın kişinin Sıfır Atık Yönetim sistemine dahil edilmesi hedefleniyor

8 Ekim 2020

Kilis ve Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde eğitim ve kamu camiası ile Belediye personeline yönelik olarak “Sıfır Atık Eğitimleri” programının başladığı bildirildi.

UNDP Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) yürüttüğü “Ev Sahibi Topluluklar için Etkin Kentsel Atık Yönetimi Faz II: Katılımcı Atık Yönetimi Aracılığı ile Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında 28 Eylül 2020 günü Haliliye ve Kilis’teki okul öncesi, ilköğretim ve lise öğretmenleri ile Belediyelerin idari personellerine yönelik ilk eğitim programı düzenlendi.

51 oturum ile Kilis ve Haliliye’de toplam 7.000 kişiye yakın bir nüfusa ulaşması hedeflenen eğitim projesi kapsamında evlerde atık yönetimi uygulamalarını geliştirmek, ani ve beklenmedik nüfus artışının çevre, insan ve halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, belediyelerin, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların evsel atık geri dönüşümü konusundaki bilgi ve anlayışını güçlendirmek amaçlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (USBPRM) tarafından 3 milyon dolar bütçe ile finanse edilen proje, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan geçici koruma altındaki Suriyeli bireyler ve ev sahibi toplulukların sıfır atık, geri dönüşüm, atık yönetimi gibi konularda bilinçlenmesine ve katılımcı atık yönetimi uygulamaları çerçevesinde sosyal uyuma katkıda bulunulması hedefleniyor.

Proje kapsamında yapılması planlanan diğer bazı çalışmalar da şu şekilde;

  • Kilis ve Haliliye’de toplam 104 gönüllünün katılımcı atık yönetimi eğitimi alması,

  • 2 Atık Getirme Merkezi’nin inşası,

  • Atıkların kaynağında ayrımı yoluyla yılda 2.500 ton geri dönüştürülebilir malzemenin toplanması,

  • Sıfır Atık Yönetimi sisteminin kurulmasını sağlamak için Kilis ve Şanlıurfa Haliliye Belediyelerinin kurumsal kapasitelerinin arttırılması,

  • Hane halklarını, okulları ve kamu kurumlarını hedef alan bilinçlendirme oturumlarının sağlanması,

  • Belediyelere araç, konteyner ve makine-ekipman temininin sağlanması,

  • %50’si Suriyeli olmak üzere, toplam 200 kişinin geri dönüşüm malzemelerinden üretim yapabilmek amacıyla eğitimlere dahil olması,

  • Toplamda 10.000 hane halkının (yaklaşık 40.000 topluluk üyesi), topluma dayalı Sıfır Atık Yönetimi sistemine dahil edilmesi.