Kentsel ulaşım planlamasında verimlilik güncellemesi yapıldı

Kentsel ulaşım planlamalarında verimlilik hedefleri göz önüne alınacak

14 Mart 2022

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde enerji verimliliği hedeflerine yönelik güncelleme yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’nin 13 Mart 2022 günkü sayısında yayımlanan yönetmeliğe göre kentsel ulaşım planlamaları, Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülecek.

Yönetmelik ile düzenlemenin “Genel planlama esasları” başlıklı 7’inci maddesine aşağıdaki fıkra eklendi;

m) Kentsel ulaşım ana planın hazırlanmasına dair süreçler, 2/5/2019 tarihli ve 30762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.


[1] Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik