Karbondioksit salımları 2013’te yeni bir zirve yaptı

Global Carbon Project hesaplamalarına göre Türkiye karbondioksit salımları düşen ülkeler arasında oldu

14 Ekim 2014

İnsan faaliyetlerinden kaynaklı karbondioksit salımlarındaki artış eğilimi devam ediyor.

Global Carbon Project tarafından yapılan açıklamaya göre fosil yakıt kullanımı ve çimento üretimi kaynaklı karbondioksit salımları 2013 yılında, 2012’ye göre yüzde 2,3 oranında yükselerek 36,1 milyar tona yükseldi.

Kuruluşun hesaplamalarına göre bu rakam Kyoto Protokolü’nde baz yıl alınan 1990 yılının yüzde 61 oranında üstünde iken, bu salımlardaki artış eğilimi devam edecek.

Kuruluşa göre 2014 yılı artışı yüzde 2,5 oranında olacak iken, 37 milyar tona yükselecek salımlar 1990 yılından yüzde 65 daha yüksek olacak.

Kuruluşun yaptığı hesaplamalara göre 2013 yılı salımlarında kömür kullanımı yüzde 43, petrol kullanımı yüzde 33, doğal gaz kullanımı yüzde 18 ve çimento üretimi yüzde 5,5 paya sahip oldular.

Gelişmekte olan ülkelerin salımları artıyor

Çalışma gelişmekte olan ülkelerin karbondioksit salımlarının da hızla artmakta olduğunu gösteriyor.

Çalışmadaki verilere göre dünyada 1990 yılında gerçekleşen karbondioksit salımlarında gelişmiş ülkelerin payı yüzde 62, gelişmekte olan ülkelerin yüzde 34 iken 2013 yılında ise bu salımlarda gelişmiş ülkelerin payı yüzde 36’ya gerilerken gelişmekte olan ülkelerin payı ise yüzde 58’e yükseldi.

Uluslararası deniz taşımacılığı ve havacılık kaynaklı salımlar ise 1990 yılında yüzde 4 iken 2013’de yüzde 6’ya yükseldi.

Ülkeler bazında ise Çin 2013 yılında karbondioksit salımlarını 2012’ye göre yüzde 4,2, ABD’ yüzde 2,9, Hindistan ise yüzde 5,1 oranında artırdı.

2013 yılında kömür tüketiminin arttığı Avrupa Birliği’nde bu duruma rağmen 28 ülkeleri birliğin toplam salımları yüzde 1,8 oranında geriledi.

2013 yılı gelişmeleri sonrasında küresel ölçekteki salımlarda Çin yüzde 28 ile en fazla paya sahip oldu.

Çin’den sonra gelen ABD’nin salımlardaki payı yüzde 14, Avrupa Birliği’nin yüzde 10 ve Hindistan’ın ise yüzde 7 oldu.

Türkiye 2013’te salımlarını düşürdü

Global Carbon Project hesaplamalarına göre Türkiye ise 2013 yılında fosil yakıt kullanımı ve çimento üretimi kaynaklı karbondioksit salımlarını 2012’ye göre yüzde 1,1 oranında düşürdü.

Kuruluşun hesaplamalarına göre Türkiye’nin bu kapsamdaki salımları 326 milyon ton olurken,  toplam salımlarda yaklaşık olarak yüzde 0,9’luk paya sahip oldu.