“Karbon vergisi Türkiye güneş sektörü için fırsattır”

EVÇED Başkanı Dr. Oğuz Can sanayi kuruluşlarının çatı üstü güneş enerjisi yatırımı yapmalarının önemine dikkat çekti

18 Mart 2020

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Danışmanı ve Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Oğuz Can, Solar İstanbul Fuar ve Konferansı’nın son gününde sektör temsilcilerine seslendi.

Dr. Oğuz Can konuşmasında Avrupa Birliği için Yeşil Mutabakat beraberinde gelecek düzenlemelerin güneş enerjisi sektörü için fırsat oluşturduğuna dikkat çekti.

Konuşmasında Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan düzenlemeyi kamu olarak yakından takip ettiklerini kaydeden Can, bu kapsamda Ticaret Bakanlığı başkanlığında üç toplantı yaptıklarını, emisyon yoğun sektörler ile de görüştükleri bilgisini verdi.

Oğuz Can kamu olarak hem bu alandaki gelişmeleri yakından izlemeyi hem de özel sektörle birlikte doğru okumalar ile yakından, özellikle Türkiye’nin güçlü olduğu alanlarda cevap vermek istediklerini vurgu yaptı.

Avrupa Birliği’nin temelinde iklim değişikliği ve dekarbonizasyon olan mutabakat kapsamında karbon mahsuplaşma mekanizmaları kuracağını, bunun da karbon vergisi anlamına geleceğine dikkat çeken EVÇED Başkanı bu durumun güneş sektörü açısından kesinlikle bir fırsat olduğunu ifade etti.

Enerji yoğun sanayilerin, eğer çatı üstü güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji yatırım imkanları varsa hızlı bir şekilde bunları kullanmaları ve ürün başına olan, çevre etiketlemesine dayalı veya yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) hesaplamalarına göre spesifik enerjilerini düşürmeleri gerektiğini söyleyen Can sektör birliklerinin de bu durumun farkında olduğunu göründüğünü ve bu konunun tartışılarak devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti.

Gönüllü anlaşmalar hibe desteği için katkı sağlayabilir

Oğuz Can sözlerinin devamında da özellikle enerji tüketimi yüksek olan sanayi şirketlerinin yararlanabileceği enerji verimliliği desteklerine dikkat çekti.

EVÇED Başkanı Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) desteklerinde enerji tüketimini hangi kaynaktan sağladığına değil, ton eşdeğer petrol (TEP) azaltımına bakıldığını, bu yüzden doğrudan güneş yatırımları için burada destek alınamayacağını söyledi.

Oğuz Can bununla birlikte yıl içindeki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminin doğrudan azaltım olarak hesaba katıldığını, hesaplamada da yıllık enerji tüketimleri 500 ve 1.000 TEP üstü olan sanayicilerin ürün başına enerji yoğunluklarında %10 azaltım gerçekleştirebilmeleri şartı ile yıllık enerji maliyetleri için 1 milyon TL’ye kadar hibe destek sağlayabileceğine dikkat çekerken, sanayicilerin bu desteklere gönüllü anlaşmalar yolu ile de ulaşabileceğine vurgu yaptı.