Karadeniz Ülkelerinde Genç Çevreci Toplantıları

Ethem Yenigün
13 Haziran 2012

2011 yılı Ekim’inde, Gürcistan’da Green Team (Yeşil Takım) adlı bir toplantı yapıldı. Karadeniz Genç Reformistler Grubu tarafından düzenlenen toplantıya Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve çevre konusunda çalışan uzmanlar katıldı.

Toplantıda, katılımcılar, ülkelerinde çevre konusunda yaşanan sorunlara değinerek bölge ülkelerindeki sorunları dinleme ve ortak çözüm önerileri geliştirme fırsatı buldu.

Toplantıda öne çıkan konu, çevrenin diğer sorunlara nazaran alt sıralarda yer aldığı, hem kamuoyu hem de hükümetlerin konu hakkında bir farkındalığa sahip olmadığıydı.

Bu toplantının bir benzeri 28-31 Mayıs tarihleri arasında Ermenistan’da yapıldı. “Sürdürülebilir Çözümler: Genç Türk-Ermeni Çevreciler Çalıştayı” başlığıyla yapılan toplantıya iki ülkeden sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çevreci aktivistler ve konuyla ilgilenen uzmanlar katıldı.

Çalıştayda, iki ülkede yaşanan ortak çevre sorunları masaya yatırıldı.  Çalışmalarda ortak çözüm önerileri bulunması için bir platforma kurulması ve bu platform çalışmalarına süreklilik kazandırılması konularında tartışmalar yapıldı.

Türkiye’de, HES, içilebilir su kaynaklarındaki azalma ve kuraklaşma, çevre tahribatı, çarpık kentleşme, ormansızlaşma ve inşası muhtemel nükleer santral öne çıkan çevre sorunları oldu.

Ermenistan’da ise maden aramaları için ormanların tahribi, Aras nehrindeki kirlenme, ve çevre, iklim değişimi, küresel ısınma…vb konularında bir kamuoyu duyarlılığının olmaması öne çıkan konular arasında yer aldı.

Çalıştay sonunda bir bildiri hazırlanarak, iki ülke için ortak olabilecek çevre sorunları üzerinde durulması, bu konularda kamuoyu farkındalığının arttırılması ve gençlerden oluşan bir çalışma grubu kurulmasına karar verildi.

Çalıştay çıktılarının Rio’da düzenlenecek olan “Rio +20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Çevre Konferansı” başta olmak üzere diğer uluslar arası toplantılarda da, kurulacak grup adıyla sunulmasına karar verildi.

Çalışma sonunda hazırlanan bildiride bazı konular belirlenerek bu konularda iki toplumun katılımı ile sorunların çözülmesi için çalışmaların yapılmasına karar verildi.

Ana hatlarıyla bildiri şu konuları kapsıyor:

1. Doğal kaynaklar ve sağlıklı bir çevre sürdürülebilir bir kalkınmanın önemli bileşenleridir.

2. Hava kirliliği, su kaynaklarının kirlenmesi ve büyük altyapı, inşaat çalışmalarının etkileri sadece ulusal politikalarla çözülemez. Bu nedenlerden dolayı, bu alanlarda uluslar arası politikalar üretilmesi bir zorunluluktur.

3. Tüm yurttaşların eşit çevresel şartlarda yaşama hakkı vardır. Bu hak ekonomik ve sosyal gelişmişliğin de önemli bir göstergesidir.