Kapatılan termik santrallerin 2020’de yaratacağı üretim eksiği 13,6 TWh olacak

Üretim eksiği 2019 yılı elektrik üretiminin yaklaşık %4,5’ini oluşturacak

10 Ocak 2020

Çevre mevzuatına uymadıkları için kapatılan kömürlü termik santrallerinin Türkiye’nin 2020 yılı elektrik üretimindeki etkisi üzerine bir çalışma yapıldı.

Danışmanlık ve teknoloji geliştirme şirketi APLUS Enerji çalışmasına göre kapatılan santraller nedeni ile gelecek 12 aylık dönemde aylık bazda ortalama olarak 1.246 Megavat-saat (MWh) ile 1.796 MWh arasında değişen düzeylerde saatlik üretim eksikliği ortaya çıkacak.

Bu eksiklik de 2020’de kömüre dayalı elektrik üretiminin 13,6 Teravat-saat (TWh) daha düşük gerçekleşmesine neden olacak.

Kuruluşun hesaplamasına göre yapılan kapatma işlemlerinin Türkiye elektrik üretim sistemindeki ortalama saatlik etkisi aylık bazda şu şekilde olacak;

Çalışmada kapatılan santrallerin bazılarının yaşları ve teknolojileri gibi teknik kısıtlar nedeni ile kurulu güçlerinin altında üretim yapabildiklerinin bilindiğine dikkat çekilirken, bu nedenle kapatılan ünitelerin sistemde yaratacağı etkide santrallerin kurulu güçlerinin değil, bu ünitelerin üretim miktarlarının temel alındığı ifade edildi.

Bununla birlikte Seyitömer santralinin teknik düzenlemeler için anlaşmaları tamamladığı ve Nisan ayından itibaren üretime devam edebileceğinin öğrenildiği, bu nedenle hesaplamaya dahil edildiği de belirtildi.

2020’nin ilk gününde kapatılmışlardı

Yükümlü oldukları çevre yatırımları yapmayan beş santralin tüm üniteleri, Soma santralinin ise altı ünitesinden ikisi için 2020’nin ilk gününde faaliyet durdurma işlemi uygulanmıştı.

Bu 6 santralin toplam kurulu gücü 4.067 MW, 2019 yılı ortalama saatlik elektrik üretimi 1.914 MWh, kapatılan ünitelerin kurulu gücü ise 3.407 MW idi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 1 Ocak 2020 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak düzenlenen basın toplantısında bu santrallerin kapatılacak olmasına rağmen alınan önlemler ile elektrik arzından sıkıntı yaşanmayacağını söylemişti.

Bununla birlikte kuruluşun tespitlerine göre düzenleme kapsamındaki 13 santralin mevcut çevre mevzuatı kapsamındaki durumları şu şekilde;

  • Afşin Elbistan A, Çatalağzı, Soma, Tunçbilek santrallerinin baca filtreleri yok,
  • Kangal santralinin 157 MW gücündeki bir ünitesinin baca filtresi var, diğer iki ünitesinin yok,
  • Afşin Elbistan B, Çan Linyit, Çayırhan, Kemerköy, Orhaneli, Yatağan, Yeniköy santrallerinin baca kurulumu var fakat yeni mevzuata uyumlu değil,
  • Seyitömer santrali filtre için kontrat imzalamış durumda ve 5 aylık kesintinin ardından Haziran ayında tekrar üretime başlayabilecek.

Türkiye’nin 2019 yılı elektrik üretiminin yaklaşık olarak 300 TWh düzeyinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Kapanan santrallerin ve ünitelerin Türkiye elektrik üretiminde 2020 yılında neden olacağı üretim eksikliği şu şekilde olacak;

 

Ay Saat Sayısı Ortalama Saatlik Eksik Üretim Toplam Eksik Üretim (MWh)
Ocak 744 1.589 1.182.216
Şubat 696 1.864 1.297.344
Mart 744 1.796 1.336.224
Nisan 720 1.246 897.120
Mayıs 744 1.391 1.034.904
Haziran 720 1.353 974.160
Temmuz 744 1.720 1.279.680
Ağustos 744 1.652 1.229.088
Eylül 720 1.639 1.180.080
Ekim 744 1.365 1.015.560
Kasım 720 1.330 957.600
Aralık 744 1.681 1.250.664
8.784* 1.552 13.634.640

 

* Hesaplamada yıllık saat rakamı 2020 yılı Şubat ayı 29 gün olacağı için 8.784 olarak alınmıştır.

 

Yaklaşan Etkinlikler

Tümünü gör