Kapasite tahsisinin ayrıntıları belli oldu

Rüzgâr ve güneş yatırımları için 2.787 MW’lık yeni kapasite tahsis edilecek

7 Mart 2022

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) , Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan 2.787 MW’lık yeni kapasite tahsisi için 03.03.2022 tarihli ve 10822 sayılı Karar ile ilgili açıklama ve bölgesel kapasite tahsis haritasını yayımladı.[1]

Açıklamada paylaşılan Kurul Kararı şu şekilde;

            Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığının 01.03.2022 tarih ve E-32380407-110.01.01.01- 382854 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) 18/02/2022 tarihli, 374890 sayılı ve 25/02/2022 tarihli, 380223 sayılı yazısı ile bildirilen kapasitenin tahsis edilmesiyle ilgili olarak, TEİAŞ tarafından bağlantı görüşünün oluşturulması kapsamında;

1) Açıklanan bölgesel kapasitenin;

a) 1., 2. bölgeler için;

   i. Yüzde altmış (%60) oranına tekabül eden kısmının ana kaynağı rüzgar veya güneş (RES/GES) enerjisi olan üretim lisansı sahipleri tarafından yapılacak elektriksel kapasite artış taleplerine tahsis edilmesine,

  ii. Yüzde yirmi (%20) oranına tekabül eden kısmının Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında lisanssız elektrik üretim faaliyetinde bulunmak üzere iletim seviyesinden yapılacak başvurular için tahsis edilmesine,

 iii. Yüzde yirmi (%20) oranına tekabül eden kısmının ana kaynağı rüzgar veya güneş olan proje veya tesisler ile yardımcı kaynağı rüzgar veya güneş olmayan proje veya tesisler hariç, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüşüm talepleri çerçevesinde yapılan başvurular için tahsis edilmesine,

b) 3. bölge için;

  i. Yüzde on (%10) oranına tekabül eden kısmının ana kaynağı rüzgar veya güneş (RES/GES) enerjisi olan üretim lisansı sahipleri tarafından yapılacak elektriksel kapasite artış taleplerine tahsis edilmesine,

  ii. Yüzde on (%10) oranına tekabül eden kısmının Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında lisanssız elektrik üretim faaliyetinde bulunmak üzere iletim seviyesinden yapılacak başvurular için tahsis edilmesine,

  iii. Yüzde seksen (%80) oranına tekabül eden kısmının ana kaynağı rüzgar veya güneş olan proje veya tesisler ile yardımcı kaynağı rüzgar veya güneş olmayan proje veya tesisler hariç, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüşüm talepleri çerçevesinde yapılan başvurular için tahsis edilmesine,

c) 4. bölge için;

   i. Yüzde on (%10) oranına tekabül eden kısmının ana kaynağı rüzgar veya güneş (RES/GES) enerjisi olan üretim lisansı sahipleri tarafından yapılacak elektriksel kapasite artış taleplerine tahsis edilmesine,

   ii. Yüzde altmış (%60) oranına tekabül eden kısmının Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında lisanssız elektrik üretim faaliyetinde bulunmak üzere iletim seviyesinden yapılacak başvurular için tahsis edilmesine,

  iii. Yüzde otuz (%30) oranına tekabül eden kısmının ana kaynağı rüzgar veya güneş olan proje veya tesisler ile yardımcı kaynağı rüzgar veya güneş olmayan proje veya tesisler hariç, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüşüm talepleri çerçevesinde yapılan başvurular için tahsis edilmesine,

d) 5.bölge için;

  i. Yüzde kırk (%40) oranına tekabül eden kısmının ana kaynağı rüzgar veya güneş (RES/GES) enerjisi olan üretim lisansı sahipleri tarafından yapılacak elektriksel kapasite artış taleplerine tahsis edilmesine,

  ii. Yüzde on (%10) oranına tekabül eden kısmının Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında lisanssız elektrik üretim faaliyetinde bulunmak üzere iletim seviyesinden yapılacak başvurular için tahsis edilmesine,

  iii. Yüzde elli (%50) oranına tekabül eden kısmının ana kaynağı rüzgar veya güneş olan proje veya tesisler ile yardımcı kaynağı rüzgar veya güneş olmayan proje veya tesisler hariç, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüşüm talepleri çerçevesinde yapılan başvurular için tahsis edilmesine,

e) 6. bölge için;

  i. Yüzde on (%10) oranına tekabül eden kısmının ana kaynağı rüzgar veya güneş (RES/GES) enerjisi olan üretim lisansı sahipleri tarafından yapılacak elektriksel kapasite artış taleplerine tahsis edilmesine,

  ii. Yüzde otuz (%30) oranına tekabül eden kısmının Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında lisanssız elektrik üretim faaliyetinde bulunmak üzere iletim seviyesinden yapılacak başvurular için tahsis edilmesine,

  iii. Yüzde altmış (%60) oranına tekabül eden kısmının ana kaynağı rüzgar veya güneş olan proje veya tesisler ile yardımcı kaynağı rüzgar veya güneş olmayan proje veya tesisler hariç, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüşüm talepleri çerçevesinde yapılan başvurular için tahsis edilmesine,

f) 7., 10., 11. ve 12. bölgeler için;

  i. Yüzde yirmi (%20) oranına tekabül eden kısmının ana kaynağı rüzgar veya güneş (RES/GES) enerjisi olan üretim lisansı sahipleri tarafından yapılacak elektriksel kapasite artış taleplerine tahsis edilmesine,

  ii. Yüzde yirmi (%20) oranına tekabül eden kısmının Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında lisanssız elektrik üretim faaliyetinde bulunmak üzere iletim seviyesinden yapılacak başvurular için tahsis edilmesine,

  iii. Yüzde altmış (%60) oranına tekabül eden kısmının ana kaynağı rüzgar veya güneş olan proje veya tesisler ile yardımcı kaynağı rüzgar veya güneş olmayan proje veya tesisler hariç, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüşüm talepleri çerçevesinde yapılan başvurular için tahsis edilmesine,

g) 8. bölge için;

  i. Yüzde yirmi (%20) oranına tekabül eden kısmının ana kaynağı rüzgar veya güneş (RES/GES) enerjisi olan üretim lisansı sahipleri tarafından yapılacak elektriksel kapasite artış taleplerine tahsis edilmesine,

  ii. Yüzde on (%10) oranına tekabül eden kısmının Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında lisanssız elektrik üretim faaliyetinde bulunmak üzere iletim seviyesinden yapılacak başvurular için tahsis edilmesine,

  iii. Yüzde yetmiş (%70) oranına tekabül eden kısmının ana kaynağı rüzgar veya güneş olan proje veya tesisler ile yardımcı kaynağı rüzgar veya güneş olmayan proje veya tesisler hariç, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüşüm talepleri çerçevesinde yapılan başvurular için tahsis edilmesine,

h) 9. bölge için;

  i. Yüzde elli (%50) oranına tekabül eden kısmının ana kaynağı rüzgar veya güneş (RES/GES) enerjisi olan üretim lisansı sahipleri tarafından yapılacak elektriksel kapasite artış taleplerine tahsis edilmesine,

  ii. Yüzde yirmi (%20) oranına tekabül eden kısmının Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında lisanssız elektrik üretim faaliyetinde bulunmak üzere iletim seviyesinden yapılacak başvurular için tahsis edilmesine,

  ii. Yüzde otuz (%30) oranına tekabül eden kısmının ana kaynağı rüzgar veya güneş olan proje veya tesisler ile yardımcı kaynağı rüzgar veya güneş olmayan proje veya tesisler hariç, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüşüm talepleri çerçevesinde yapılan başvurular için tahsis edilmesine,

2) Belirlenen kapasitenin tahsisi ile ilgili olarak, TEİAŞ’a görüş oluşturulmak üzere gönderilen taleplerin, bir sonraki ayın ilk haftasında değerlendirilerek Kuruma bildirilmesine,

3) Bu Kurul kararı kapsamında; yardımcı kaynağa dayalı üniteler için tahsis edilecek toplam gücün,

a) Başvurudaki talep gücünü geçmemek üzere, daha önce birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüşüm kapsamında tahsis edilmiş kapasiteler dahil, ana kaynağa dayalı ünitelerin toplam elektriksel kurulu gücünün %15’ini aşmamasına,

b) Bir bölge için toplam yardımcı kaynak kapasite talebinin açıklanan bölge kapasitesini aşması durumunda, söz konusu bölgesel kapasitenin, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüşüm talep edilen proje veya tesislere, başvurudaki talep gücü ile

(a) bendinde belirtilen oranı aşmamak üzere, önlisans veya lisansına derç edilmiş olan elektriksel kurulu güçleri oranında tahsis edilmesine,

c) Önlisans veya lisansa derç edilmiş olan mevcut bağlantı şekli ve gerilim seviyesi değiştirilmeksizin görüş oluşturulmasına,

4) RES/GES kurulu güç artış taleplerinin değerlendirmesinin, tesis ilinin yer aldığı bölge bazında gerçekleştirilmesine, bir bölge için toplam RES/GES kurulu güç artış talebinin açıklanan bölge kapasitesini aşması durumunda, söz konusu bölge kapasitesinin güç artışı talep eden santrallerin kurulu güçleri oranında dağıtılmasına, oransal güç artışı sonucunda ortaya çıkabilecek artık gücün, ilgili santralin tek bir ünitesinin gücüne erişecek biçimde artırılmasına,

5) Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında lisanssız elektrik üretim faaliyetinde bulunmak üzere iletim seviyesinden yapılan başvurulara Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde belirlenen metodolojiye uygun olarak işlem tesis edilmesine,

6) Başvurular kapsamında tahsis edilen kapasitenin herhangi bir nedenle ilgili tüzel kişiler tarafından kullanılmaması halinde, açığa çıkan kapasitenin bu Kurul kararı kapsamında yapılan diğer başvurulara takip eden ay içerisinde tahsis edilmesine,

7) Bu Kurul Kararı kapsamında oluşturulan bölgesel kapasitelerin TEİAŞ’ın resmi internet sitesinde duyurulmasına, bu karar kapsamında yapılan aylık değerlendirmeleri müteakip kalan kapasitelerin güncellenerek TEİAŞ resmi internet sitesinde her ay ilan edilmesine,

8) 01/02/2022 tarihinden 31/03/2022 tarihine kadar yapılan başvuruların 2022 yılı Nisan ayının ilk haftasında birlikte değerlendirilmesine,

9) 11/07/2019 tarihli ve 8704 sayılı, 26/08/2021 tarihli ve 10375 sayılı ve 16/09/2021 tarihli ve 10407 sayılı Kurul Kararlarının yürürlükten kaldırılmasına,

karar verilmiştir.

Mustafa YILMAZ
Başkan

 


[1] Kapasite Tahsisleri Hakkında Duyuru