Kapasite mekanizması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Hidroelektrik santraller de destekten yararlanabilecek

10 Kasım 2018

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan düzenleme ile Kapasite Mekanizması Yönetmeliği’nin ”Kapasite mekanizmasına katılım şartları” başlıklı 6’ncı maddesi ile ”Kapasite ödemelerinin gerçekleştirilmesi” başlıklı 9’uncu maddelerinde değişiklikler yapıldı.

6’ıncı maddede yapılan değişiklik ile hidroelektrik santraller mekanizmadan yararlanamayacak santraller listesinden çıkarıldı. Düzenlemeye eklenen Geçici 2. Madde ile de hidroelektrik santrallerin mekanizmadan yararlanmalarını sağlayacak başvuru süreci belirlendi.

Bununla birlikte mekanizmaya yalnızca işletmedeki değil, bir sonraki takvim yılı içinde geçici kabulü yapılabilecek santrallerin de aday olarak başvurmalarının önü açıldı.

Ödeme vadesi uzadı

Düzenlemenin 9’uncu maddesindeki değişiklik ile kapasite ödemelerinin hesaplama süresi 15 günden 30 güne, ödeme süreleri ise 30 günden 45 güne çıkarıldı.

Aynı maddedeki değişiklik ile ithal kömür yakıtlı santrallerde yerli kömür kullanıldığı takdirde ilgili kısım için yapılacak ödemenin hesaplanmasında yerli kömür santralleri için belirlenmiş sabit ve değişken maliyet bileşeni kullanılacak.

2018’de devreye girmişti

Yönetmelik 20 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 1 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe giren ve TEİAŞ tarafından işletilen Kapasite Mekanizması ile elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite de dahil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması hedefleniyordu.

Düzenlemeden halihazırda toplam kurulu güçleri 18.738 MW olan 28 doğalgaz ile kömürlü termik santrali yararlanıyordu.