Kapasite mekanizması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Düzenlemede çeşitli değişiklikler yapıldı

9 Ocak 2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan düzenleme ile Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği‘nde değişiklik yapıldı.

Değişiklik ile yerli kömür ve doğal gaz kullanan, ithal kömür ve doğal gaza dayalı santrallerin mekanizmadan yararlanma şartlarına ve alacakları ödemeler ile mekanizma kapsamında yapılacak ödemelerin hesaplanma yöntemlerine yönelik değişiklikler yapıldı.

Düzenleme ile yönetmelikteki mevcut değişken maliyet bileşeni ve sabit maliyet bileşeni kavramlarını tanımlayan maddeler kaldırıldı. Ayrıca 5’inci maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile ödemelerin santrallerin birim sabit maliyet bileşenleri ile kaynak bazında toplam kurulu güçlerinden hareketle belirleneceği hükmü getirildi.

Düzenlemede getirilen diğer bir değişiklik ile mekanizmaya katılamayacak santraller için yaş sınırı 10’dan 13’e çıkarıldı.

İthal ve yerli kömürü veya ithal ve yerli doğal gazı birlikte kullanarak üretim yapan santraller için ise, yerli kaynak kullanarak yaptıkları üretimler gerekli şartları karşılamasa dahi yine de mekanizmadan yararlanabilecekler.

Ayrıca yerli kömür kullanan ithal kömür santrallerine yapılacak kapasite ödemelerinde, bu santraller üretimin yerli kaynak kullanılarak yapılan kısmı ile orantılı kurulu güçte bir yerli kömür santrali olarak kabul edileceği belirtildi.

2018’de yürürlüğe girmişti

Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği ilk olarak 20 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş, 10 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de de yayınlanan diğer bir düzenleme ile de yönetmelikte değişiklik yapılmıştı.