Kapasite Mekanizması ödemeleri 833 milyon TL’yi aştı

Mekanizmadan 27 santral yararlanıyor

30 Ağustos 2018

Ocak ayında yürürlüğe giren Kapasite Mekanizması düzenlemesinden yararlanan santrallere Temmuz dönemi için ödenecek tutarlar yayınlandı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) açıklamasına göre kömür ve doğal gaza dayalı elektrik üretimi gerçekleştiren 27 termik santral Temmuz ayı için toplamda 77.844.216,41 TL’lik gelir elde edecek.

Mekanizma kapsamında 2018’in ilk altı yedi için tahakkuk eden ödeme tutarı ise 666.241.132,88 TL oldu.

Bu tutarın 459.390.212,38 TL’lik kısmını yerli kömür kullanan, 359.360.596,21 TL’lik kısmını ise doğal gaz kulanan termik santraller elde etti. 14.639.976,84 TL’lik kısım ise yerli ve ithal kömür kullanan santrallere sağlandı.

Düzenlemeden Temmuz ayı itibari ile toplam kurulu güçleri 18.408 MW olan 27 termik santral yararlanıyor.