Kapasite mekanizması Nisan ayı ödemeleri açıklandı

2018 yılı ödemesi 400 milyon TL’yi geçti

31 Mayıs 2018

2018 yılı ödemesi 400 milyon TL’yi geçti

Ocak ayında yürürlüğe giren Kapasite Mekanizması düzenlemesinden yararlanan santrallere Nisan dönemi için ödenecek tutarlar yayınlandı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) açıklamasına göre kömür ve doğal gaza dayalı elektrik üretimi gerçekleştiren 27 termik santral Nisan ayı için toplamda 92,7 milyon TL’lik gelir elde edecek.

Mekanizma kapsamında 2018’in ilk dört ayı için tahakkuk eden ödeme tutarı ise 404 milyon TL’yi aştı.

Bu tutarın 234,3 milyon TL’lik kısmını yerli kömür kullanan, 164 milyon TL’lik kısmını ise doğal gaz kulanan termik santraller elde etti. 5,6 milyon TL’lik kısım ise yerli ve ithal kömür kullanan santrallere sağlandı.

Düzenlemeden Nisan ayı itibari ile toplam kurulu güçleri 18.408 MW olan 27 termik santral yararlanıyor.