Kapasite artışlarına da yerli katkı desteği sağlanacak

Düzenleme 30 Haziran 2021’den sonra devreye girecek kapasite artış projelerini kapsıyor

15 Aralık 2021

Lisansa tabi elektrik üretim santrallerindeki kapasite artışı yatırımlarına da yerli katkı desteği sağlanmasına yönelik kanun teklifi verildi.

Teklif Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve 48 milletvekili tarafından 13 Aralık 2021 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” başlıklı teklif içinde yer aldı.

Teklif ile 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/C maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra aşağıdaki ifadenin gelmesi önerildi;

“Ancak, 30/6/2021 tarihinden sonra işletmeye girecek söz konusu kapasite artışları işletmeye giriş tarihinden itibaren 6/B maddesi kapsamında yerli katkı fiyatından yararlanır.”

Teklifin gerekçesinde 2013 yılında 14 civarında olan yerli aksam üretici sayısının yerli aksam destekleri sayesinde 2021 yılında yaklaşık 100’e çıktığına dikkat çekilirken, kapasite artışlarında da aynı desteğin verilmesi ile bu gelişimin önünü açılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Teklif olduğu gibi kanunlaştığı takdirde ilgili madde şu şekilde güncellenecek;

Bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi yapmak üzere lisans alan tüzel kişiler, lisanslarında belirlenen sahaların dışına çıkılmaması ve işletme anında sisteme verilen gücün lisanslarında belirtilen kurulu gücü aşmaması kaydıyla ek kapasite kurabilirler.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim lisansları için bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 7 nci maddesi kapsamında yapılacak kapasite artışı lisans tadili EPDK tarafından uygun görülenler söz konusu kapasite artışı için YEK Destekleme Mekanizmasından yararlanamaz. Ancak, 30/6/2021 tarihinden sonra işletmeye girecek söz konusu kapasite artışları işletmeye giriş tarihinden itibaren 6/B maddesi kapsamında yerli katkı fiyatından yararlanır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar EPDK tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

 


[1] Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi