Kanada sürdürülebilir lityum iyon pil tedariğinde ilk sıraya yükseldi

Çin BNEF derecelendirmesinde ilk defa ikinciliğe geriledi

7 Şubat 2024

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) tarafından hazırlanan Küresel Lityum İyon Pil Tedariği Zinciri endeksinde bu yıl Çin ilk defa birinci sırayı kaybetti ve ilk sırada Kanada yer aldı.

Kuruluşun açıklamasına göre, Çin halihazırda küresel batarya hücresi üretim kapasitesinin %75’i ile anot ve elektrolit üretim kapasitesinin ise %90’ına sahip olarak bu alandaki açık ara en güçlü tedarik zincirine sahip ülke olsa da, Kanada’nın ilk sıraya yerleşmesini lityum iyon pillerin yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilirliğinin artan önemi sağladı.

Kuruluş 2020 yılından beri yıllık olarak yayımladığı çalışma ile bu alandaki ilk 30 ülkeyi güvenli, güvenilir ve sürdürülebilir bir lityum iyon pil tedarik zinciri oluşturma potansiyellerine göre hammadde, pil üretimi, talep, Çevresel, Sosyal, Yönetişim (ÇSY) konuları ile sanayi, altyapı ve inovasyon gibi faktörlere göre derecelendiriyor.

Çalışmanın bu yılki sayısında Kanada’nın ilk sıraya yükselmesini bu 30 ülke içinde hammadde varlığı ve tedariğinde 3, batarya hücreleri ve bileşenleri imalatında 8, elektrikli araçlar ve enerji depolamaya yönelik yerel talepte 10, altyapı, inovasyon ve sanayide 4 ve çevresel, sosyal ve kurumsal yönetimde 6’ıncı sıralarında yer alması sağladı.

BNEF açıklamasına göre ABD’de yürürlüğe giren Enflasyonla Mücadele Yasası’nın Kanada’da elektrikli araç ve enerji depolama alanlarına yönelik yatırımlardaki artış sağlaması da, ülkenin sıralamasının yükselmesinde önemli etkisi oldu.

Kanada’da geçtiğimiz yıl Honda, Umicore, Ford, GM, Stellantis ile Stellantis ile LGES ortaklığı gibi birçok şirket elektrikli araçlara yönelik yatırımlar hayata geçirmeye başlamışlardı.

Bununla birlikte açıklamada Kanada’ya benzer şekilde ABD’nin diğer bir komşusu olan Meksika’nın da, Enflasyon Düşürme Yasası’nın da etkisi ile artan yatırımlar ile sıralamadaki konumunun bir bir yıl içinde 9 sıra yükselerek 19’a çıktığına vurgu yapıldı.

Açıklamaya göre Meksika’nın sıralamadaki konumu, tüm değerlendirme alanlarında gösterdiği iyileşme ile