Kamunun enerji verimliliği hedefi yükseltildi

2030 yılı için asgari %30’luk hedef belirlendi

4 Kasım 2023

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu binaları için belirlenen enejri verimliliği hedefleri iki kat artırıldı.[1]

3 Kasım 2023 tarih ve 2023/15 sayılı genelgeye göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu binaları için 2019 yılında 2023 için %15 olarak belirlenen bu hedef 2030 için asgari %30 seviyesine çıkarıldı.

Enerji Verimliliği Kanunu’na göre yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri veya toplam inşaat alanı 10.000 m 2 ve üzeri olan kamu binalarında enerji yöneticisi bulunması gerekiyor.

Genelgeye göre ayrıca hedef doğrultusunda hazırlanan “Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi (2024-2030)” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacak.

 

 


[1] Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu ile İlgili 2023/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi