Kamunun enerji performans sözleşmeleri için enflasyon düzenlemesi yapıldı

Ödemeler maddesinde enflasyon düzenlemesi yapıldı

23 Haziran 2023

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilan ile Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı. [1] [2]

Yapılan değişiklik ile sözleşme kapsamında yapılacak yatırım tutarı 2 milyon TL’den 1 milyon TL’ye düşürüldü.

Sözleşme kapsamında verilecek tasarruf garantisinin de projenin tamamında %10 ile birlikte önlem bazında %20’den az olamayacağı hükmü getirildi.

Düzenleme ile idare tarafına şartname ve sözleşme taslaklarında, Kanun, Karar ve Tebliğ şartlarına uygun olmak kaydıyla değişiklik yapabileceği hükmü getirildi.

Ödemeler maddesinde enflasyon düzenlemesi yapıldı

Tebliğin “Ödemeler” başlıklı 13’üncü maddesinde yapılan değişiklik ile de düzenlemeye enflasyon” ve “fiyat farkı” ibareleri eklendi.

Yapılan değişikliğe göre tasarruf doğrulama raporundaki doğrulanan yıllık tasarruf miktarı karşılığında ödenecek bedelin hesabında, birim enerji fiyatları için Tüketici Fiyat Endeksindeki son 15 yıla ait yıllık ortalama fiyat artış oranını aşmamak şartıyla yıllık bazda uygulanacak enflasyon oranı belirlenebilecek.

Bununla birlikte şartnamede birim enerji fiyatları için enflasyon oranı tanımlanması durumunda her yılın birim enerji fiyatı şartnamede tanımlı enflasyon oranı kullanılarak hesaplanacak ve ilgili yıla ait tasarruf miktarı ile çarpılarak yıllık tasarruf tutarı hesaplanacak.

Ayrıca idare tarafından şartnamede Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan birim fiyatları esas alan fiyat farkı mekanizması da tanımlanabilecek.

Her hâlükârda, yıllık yapılacak ödemelerin toplamı garanti edilecek yıllık tasarruf miktarına karşılık gelen tutarı aşamayacak.

Düzenlemenin eklerinde de sözleşmelere yönelik çeşitli değişiklikler yapıldı. [3] [4] [5]

 


[1] Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

[2] Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Rev-2023-06-23)

[3] Ek-1 Etüt Raporu Formatı (Rev-2023-06-23)

[4] Ek-2 Şartname Taslağı (Rev-2023-06-23)

[5] Ek-3 Sözleşme Taslağı (Rev-2023-06-23)