Kamu idareleri enerji performans sözleşmesi imzalayabilecek

Bakan Dönmez VAP desteklerinin kapsamınının genişletileceğini de söyledi

8 Nisan 2021

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye Kojenerasyon Derneği ve ICCI işbirliği ile düzenlenen Avrasya Kojenerasyon Toplantısı’na video konferans yöntemiyle katıldı.

Fatih Dönmez etkinlikte yaptığı konuşmada enerji verimliliği alanında yapılan çalışmalar hakkında çeşitli bilgiler verdi.

Konuşmasında kamu binalarında enerji performans yatırımlarının ikincil mevzuat mevzuat çalışmalarında son aşamaya gelindiğini kaydeden Dönmez bu çalışmayı yakın zamanda duyurulacağını kaydetti.

Fatih Dönmez bu değişiklik sayesinde idarelerin enerji verimliliği projelerinde ilk yatırım maliyeti yapmalarına gerek olmayacağını ve yatırım maliyetlerini elde edecekleri tasarruf ile karşılayabileceklerini bu şekilde de enerji verimliliği piyasasına önemli bir model kazandıracaklarını söyledi.

VAP’ın kapsamı genişletilecek

Konuşmasında yakın zaman önce açıklanan Ekonomi Reform Paketi’nde enerji verimliliği adımlarının da yer aldığına dikkat çeken Bakan Dönmez, şimdiye kadar yalnızca imalat sanayine sağlanan Verimlililik Artırıcı Proje desteklerinin kapsamının ticari binalar, enerji sektörü, hizmet sektörü tesisleri ve tarım tesislerini de içine alacak şekilde genişletileceğini ifade etti.

VAP kapsamında bugüne kadar tamamlanan ve devam eden toplam 307 milyon liralık 434 projeye 83 milyon liralık destek sağlandığına dikkati çeken Dönmez, karşılığında yıllık 173 milyon liralık parasal tasarruf ve 90 bin ton eş değer petrol kaynak tasarrufu sağlandığı bilgilerini de paylaştı.

2017-2020 döneminde enerji verimliliğine 4,8 milyar dolar yatırım yapıldı

Bakan Fatih Dönmez’in konuşmasında verdiği bilgilere göre 2017’de ilan edilen Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalar ile 2017-2020 döneminde enerji verimliliği alanında 4,8 milyar dolar düzeyinde yatırım yapıldı.

Bu yatırımların karşılığında elde edilen 3,19 milyon ton eş değer petrol tasarrufuyla, kümülatif olarak Türkiye’nin enerji gideri 1.2 milyar dolar azaldı.

Yalnızca 2020 yılında yapılan 635 milyon dolar tutarındaki enerji verimliliği yatırımları ile de geçtiğimiz yıl maddi karşılığı 158 milyon dolar olan 451 bin ton eşdeğer petrol düzeyinde enerji tasarrufu sağlandı.

Kojenerasyon gücü 560 MWe/520MWt oldu

Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği’nşn 2014’te yürürlüğe girdiğini hatırlatan Bakan Dönmez, bu tebliğ kapsamında bugüne kadar 204 başvuru aldıklarını ve 108 adedi bina 79 adedi sanayi olmak üzere toplamda 187 adet tesis için “Kojenerasyon Tesisi Verim Belgesi” verildiğini kaydederken, burada devreye giren elektrik kurulu gücünün 560 MW’a, ısıl kurulu gücünün de 520 MW termal ulaştığı bilgisini de paylaştı.

Fatih Dönmez sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Bu tesislerle yıllık birincil enerji kaynağı tasarrufumuz yıllık 2,7 teravatsaat, diğer deyişle 230 bin 843 ton eşdeğer petroldür. Halihazırda bu tesisler sayesinde nihai enerji tüketimimizden yaklaşık binde 2 seviyesinde tasarruf edebiliyoruz. Ayrıca yapılan bu yatırımlarla yıllık 1 milyon ton karbon emisyonu azalımı da sağlayabiliyoruz. Daha önce başlattığımız bölgesel ısıtma konusundaki çalışamlarımı devam ediyor. Danimarka Enerji Bakanlığıyla bölgesel ısıtma sistemlerinin yaygınlaştırılması ve yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından azami biçimde faydalanılmasına yönelik bir iş birliği anlaşması imzalamıştık. Bu anlaşmayla binalarda ve sanayide ısıtma ve soğutma için gereken ısı enerjisi talep ve potansiyel tedarik noktalarının belirlenmesi, 2030 yılına yönelik ısı enerjisi talep tahmininin gerçekleştirilmesi, farklı enerji tedarik seçeneklerinin fayda-maliyet analizlerinin yapılması, pilot projelerin ön fizibilitesinin hazırlanması ve ısı mevzuatı altyapısının oluşturulmasını amaçlıyoruz. Arkadaşlarımız bu kapsamdaki çalışmalara devam ediyorlar.”