Kamu binalarının güçlendirilmesi ve verimliliği için yeni kaynak sağlandı

Japonya hükümetinden 750 bin Dolar hibe kredi sağlandı

22 Ağustos 2022

Kamu Binalarında Sismik Dayanıklılık ve Enerji Verimliliği Projesi’nin 4. Kısmı faaliyetlerinde kullanılmak üzere 750 bin ABD Doları tutarında hibe kaynak sağlanmasına dair anlaşma Resmî Gazete’nin 19 Ağustos 2022 tarihli sayısında yayımlandı.[1]

Anlaşma metnine göre bu kapsamda mevcut binaların güçlendirilmesi ile yeni binaların afetlere dayanıklı ve enerji verimli olarak tasarlanıp yapılmasına yönelik yaklaşımlar belirlenerek, bu yaklaşımların Türkiye’de uygulanabilirliğine ilişkin el kitapları ve rehberler hazırlanma çalışmaları yürütülecek.

Ayrıca kamu ve özel sektördeki uzmanlar için eğitim ve kapasite oluşturma faaliyetleri ile bina güvenliğine yönelik en iyi uluslararası uygulana örnekleri de araştırılacak.

Kaynak Japonya hükümeti tarafından finanse edilen Küresel Afet Risk Azaltma ve İyileştirme Fonu tarafından yürütülen Gelişmekte olan Ülkelerde Afet Risk Yönetiminin Yaygınlaşmasına ilişkin Japonya-Dünya Bankası Programı kapsamında sağlanacak.

Anlaşma programın idaresinden sorumlu Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasından 16 Mayıs 2022 tarihinde halihazırda imzalanmıştı.

Kamu Binalarında Sismik Dayanıklılık ve Enerji Verimliliği Projesi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kullanılmak üzere Dünya Bankasından 219,4 milyon avro tutarında kredi temin edilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası arasındaki kredi anlaşması da 7 Eylül 2021’de imzalanmış, 10 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

 


[1] Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası Tarafından İmzalanan Kamu Binalarında Sismik Dayanıklılık ve Enerji Verimliliği Projesi ile İlgili Hibe Anlaşması