Kamu binalarının enerji verimliliği hedefi belirlendi

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 2023 için %15’lik hedef getirildi

16 Ağustos 2019

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında kamu binalarında gerçekleştirilecek enerji verimliliği çalışmalarına yönelik bir Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlandı.

Resmi Gazete’nin 16 Ağustos 2018 tarihli sayısında yayınlanan 2019/18 sayılı genelgede kamu binalarında 2023 yılı sonuna kadar %15 oranında enerji tasarrufu sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Bununla birlikte genelgede hedefte hangi yılın baz alınacağı bilgisi yer almadı.

Genelgede ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı internet sitesinde, bakanlık tarafından hazırlanan Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi’nin yayınlanacağı, enerji tasarruf hedeflerinin gerçekleşme oranlarının da bakanlık tarafından Cumhurbaşkanlığına raporlanacağı bildirildi.

Yayınlanacak rehberin amacı olarak 2020-2023 yılları tasarruf hedefinin gerçekleştirilmesi, uygulanacak enerji verimliliği önemlerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamaların takip edilerek azami tasarruf sağlanma hedefi gösterildi.

 

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile zorunluluk getirilmişti

2017-2023 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’daki ‘’B3. Kamu Binaları İçin Enerji Tasarrufu Hedefi Tanımlanması’’ başlıklı hedef 2017-2018 yılları arasında mevzuatın geliştirilmesi 2019 yılında da eylemin uygulamaya geçilmesini içeriyordu.

Planda  toplam inşaat alanı 10 bin m2 üzerinde veya yıllık enerji tüketimi 250 TEP’in üzerinde olan kamu binalarında enerji verimliliği uygulamalarının zorunlu olduğu belirtilmişti.

 

Mevcut kamu binalarında yıllık kayıp 230 milyon TL’nin üstünde

2018 yılı Ocak ayında mülga Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ”Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Etüdü Uygulama İzleme Raporu – 1” başlıklı çalışma kamuda yapılabilecek enerji tasarrufu çalışmalarının önemini ortaya koymuştu.

Çalışmada mevcut kamu bina stoğunda gerçekleştirilebilecek enerji verimliliği uygulamalarının dönemin enerji maliyetleri ile kamunun enerji giderlerinde yıllık 230 milyon TL’Lik tasarruf sağlayabileceği hesaplanmıştı.

Bununla birlikte kamuda enerji verimliliği uygulamalarını gerçekleşmesi ve yaygınlaşması önündeki engellerin başında ödenek eksikliğinin geldiği tespiti de paylaşılmıştı.

Çalışmada Türkiye’nin enerji verimliliği alanındaki stratejik hedeflerinin kamu kesimine ait bina ve işletmelerin enerji kullanımının 2023 yılında, 2010 yılına göre en az %20 oranında azaltılmasının gerektiği belirtilmişti.