Kalyon PV’nin yatırım teşviği güncellendi

Fabrikanın kapasitesi iki kat artırıldı, üretilecek ürün grubu ikiye çıkarıldı

29 Haziran 2021

Kalyon Enerji’nin Ankara’da yer alan güneş paneli üretimi fabrikasına sağlanan proje bazlı devlet yardımı 1.000 MW kapasite için güncellendi, fabrikada üretilecek ürün grubu sayısı da ikiye çıkarıldı.[1][2]

Resmî Gazete’nin 29 Haziran 2021 tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yatırım için 2019 yılında sağlanan teşviğin üç ayrı maddesi güncellendi.

Güncelleme ile düzenlemenin yatırım konusu maddesindeki üretilecek Fotovoltaik Panellerin niteliğini belirten “Silisyum ingot üretiminden başlamak üzere wafer, hücre ve fotovoltaik güneş paneli üretimi” ifadesi kaldırıldı.

Yatırım süresi sonunda üretilmesi planlanan ürünler tablosu da güncellenerek, ürün grubu sayısı ikiye çıkarıldı.

Düzenlemenin ilk halinde tabloda yer alan yılda 500 MWp kapasiteli Fotovoltaik Güneş Paneli satırına ek olarak yine yılda yılda 500 MWp kapasiteli olarak “Fotovoltaik Güneş Paneli (Silisyum ingot üretiminden başlamak üzere wafer, hücre ve fotovoltaik güneş paneli üretimi)” ifadesi ile yeni bir satır eklendi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile projenin 1.991.000.000 TL olan öngörülen yatırım tutarı ise 2.100.000.000 TL olarak revize edildi.

Kalyon Enerji 2017 yılı Mart ayında yapılan YEKA GES-1 yarışmasının şartı olan yerli güneş paneli üretim fabrikasını Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası adı ile 2020 yılı Ağustos ayında Ankara’da devreye almıştı.

Şirket 2020 yılı Kasım ayında da fabrikanın üretim kapasitesini 500 MW’dan 1.000 MW’a çıkaracağını duyurmuştu.

 


[1] Ankara İlinde Yapılacak Olan Fotovoltaik Güneş Paneli Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin 4/9/2019 Tarihli ve 1507 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4192)

[2] Ankara İlinde Yapılacak Olan Fotovoltaik Güneş Paneli Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1507)