Kaliforniya’da çatı üstü güneş zorunlu oldu

Düzenleme ile 2020’den sonra her yıl 100 bin yeni solar ev inşası öngörülüyor

10 Mayıs 2018

Düzenleme ile 2020’den sonra her yıl 100 bin yeni solar ev inşası öngörülüyor

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yeni inşa edilecek veya yenilenecek binaların enerji standartlarını belirleyen ”2019 Bina Enerji Verimliliği Standartları” düzenlemesi eyalet enerji komisyonu tarafından 9 Mayıs 2018 tarihinde kabul edildi.

Düzenleme konutlarda fotovoltaik sistem kurulumlarının zorunlu hale gelmesi, binalar için termal izolasyon, konut ve konut dışı binalar için havalandırma ve konut dışı binalar için ışıklandırma standartlarını yükseltilmesi olarak dört ana temele dayanıyor.

Konutlarda çatı üstü güneş zorunlu oldu

Yeni düzenleme ile Kaliforniya’da 1 Ocak 2020’den sonra konut amaçlı inşa edilecek binaların çoğunluğu için çatı üstü güneş enerjisi sistem kurulumu zorunlu oldu.

Düzenlemeye göre konut amaçlı müstakil binalar ile konut amaçlı inşa edilecek 3 kata kadar binaların çatılarında güneş enerjisi sistemi kurulumları bulunması gerekecek.

Sistemler ilkesel olarak, yıllık bazda konutların ihtiyaç duydukları kadar elektriği üretmeye imkan sağlayacak büyüklükte olacak. Bu oran aşıldığı takdirde ise fazla üretilen elektrik perakende elektrik fiyatının altında bir değer ile tazmin edilecek.

Çatısı uygun olmayan verimliliğini artıracak veya kooperatiflere katılacak

Yanlarında yüksek binaların veya ağaçların olduğu binalar ile çatı genişlikleri uygun olmayan binalar bu şarttan muaf olmak ile birlikte, daha yüksek enerji verimliliği standartlarını karşılamak veya sahiplerinin güneş enerjisi santrali kooperatifleri tarafından gerçekleştirilecek projelere dahil olmaları gerekecek.

Bu güneş enerjisi sistemlerine bağlı enerji depolama birimlerinin bulunması da düzenleme ile teşvik edilirken, elektrik dağıtım şirketleri de konutlara kendi depolama birimlerini yerleştirebilecek.

Konut sahipleri ayda 40 dolar tasarruf edebilecek

Komisyonun hesaplamalarına göre düzenleme 2019 yılı fiyatlarına göre yeni yapılacak evlerin maliyetinin 9.500 dolar düzeyinde artmasına neden olacak fakat 30 yıllık sürede konutların enerji ve bakım maliyetleri 19.000 dolar düzeyinde gerilemesini sağlayacak.

Yine komisyonun hesaplamalarına göre bu durum konut sahiplerinin 30 yıllık mortgage süresince borç ödemelerinin aylık 40 dolar düzeyinde artıracak iken ısınma, soğutma ve aydınlatma faturalarından ise aylık 80 dolar tasarruf etmelerini sağlayacak.

Ticari binaların enerji tüketimi gerileyecek

Konut dışı binalar için yükseltilen standartlar ise bu binaların ana olarak ışıklandırmadan sağlanacak tasarruf ile yüzde 30 oranında daha az enerji kullanmasını sağlayacak.

Yılda 100 bin yeni ”solar ev” inşa edilecek

Komisyonun öngörüsüne göre halihazırda Kaliforniya’da her yıl güneş enerjisi sistemlerine sahip 15 bin konut inşa edilirken, zorunluluk ile bu rakam 2020’den itibaren 100 bine çıkacak.

Bu artış ile birlikte, enerji talebindeki artış veya teknoloji kaynaklı maliyet düşüklüğü göz önüne alınmadığı takdirde dahi, gelecek 30 yılda eyaletin enerji maliyetini 1,7 milyar dolar düşürecek.