Kaliforniya iklim hedeflerini yükseltecek

Eyalet Valisi Newsom yasa önerisini meclise sundu

22 Ağustos 2022

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyaletinin iklim krizi ile mücadele hedeflerini yükseltecek bir yasa değişikliği önerisinde bulunduğunu açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre Eyalet Yasama Meclisi’ne sunulan öneri, eyaletin mevut hedeflerini ileriye taşıyor.

Açıklamaya göre önerinin içerdiği maddeler şu şekilde;

  • Kaliforniya’nın 2045’i geçmeyecek şekilde mümkün olan en kısa zamanda karbon nötr olması için açık, yasal olarak bağlayıcı ve ulaşılabilir hedef belirlenecek

  • Sera gazı emisyonu azaltımı için 2030 yılı için 1990 yılına göre belirlenmiş %40 hedefi %55 seviyesine çıkarılacak

  • Eyaletteki elektrik piyasasında 2035 yılında %90, 2040’da %95 ve 2045’e kadar da %100’lük temiz enerji kullanımına ulaşılacak

  • Karbon yakalama, giderme, kullanma ve ayırma gibi faaliyetler için net bir yasal çerçeve oluşturulacak

  • Doğal ve tarımsal faaliyet alanları için ulaşılabilir bir karbon giderme hedefi geliştirilecek.

 


[1] Governor Newsom’s Ambitious Climate Proposals Presented to Legislature