Kalıcı Organik Kirleticiler Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı

Düzenleme Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlandı

14 Kasım 2018

Kalıcı organik kirleticilerin insan sağlığına ve çevreye olan zararını engellemeyi hedefleyen ”Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik” bugünkü Resmi Gazete‘de yayınlandı.

Yönetmelik, kalıcı organik kirleticilerin;

  • İmalatının, piyasaya arzının ve kullanımının yasaklanmasına,
  • En kısa sürede aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasına veya kısıtlanmasına,
  • Mümkün olduğunca ortadan kaldırma amacıyla, bu maddelerin salımlarının en aza indirilmesine,
  • Bu maddelerden oluşan, bunları içeren veya bu maddelerin herhangi biri tarafından kirletilmiş atıkların yönetimine,

ilişkin hükümleri kapsıyor.

Düzenlemede Kalıcı Organik Kirletici olarak, Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesi‘nin Ek D’sinde belirtilen özelliklere sahip maddeler tanımlanıyor.

Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.