Kadir Has Üniversitesi ”temiz üretim” eğitimlerine başladı

Program 20 firmayı kapsıyor

30 Ocak 2018

Kadir Has Üniversitesi ve İstanbul Sanayi Odası İşbirliği ile ağırlıklı olarak enerji ve elektrikli ev aletleri üreticisi 20 firmayı kapsayacak ”temiz üretim” eğitim programının ilki 11 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

Üniversite tarafından yapılan açıklamaya göre çalışma Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ”Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi” başlıklı hibe programında yer alan, ”Ulusal İklim Eyleminde Paydaş Kapasitesinin Oluşturulması Yoluyla Kamu Anlayışının Farkındalığının Artırılması Projesi” kapsamında düzenlendi.

Projenin yürütücüsü olan Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Ucal, konu ile ilgili açıklamada şunları paylaştı;

”Projemiz kapsamında firmaların ticari faaliyetleri sırasında çevre üzerinde baskı oluşturup oluşturmadıkları ya da ticari faaliyetlerine bu baskıyı oluşturmadan ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında ne şekilde devam etmeleri gerektiği konusunda görüşmeler sağlanacak. 4 kez düzenlemeyi planladığımız temiz üretim eğitimlerinin ilkini gerçekleştirdik. Eğitimde öncelikle iklim değişikliğinin ülkemize ve dünyaya etkileri hakkında bilgi verdik.

En önemli amacımız ‘ayrıklaştırma’ kavramının firmalar nezdinde uygulayıcı nitelikte anlaşılması. Bu amacımız doğrultusunda katılımcı firmalara son 40 yılda önemi gittikçe artan bu kavram hakkında bir sunum gerçekleştirdik.

Ticari faaliyetlerin çevre ile dost şekilde yürütülebilmesi için öncelikle ayrıklaştırmanın ne olduğunun anlaşılması ve bunun fiilen nasıl uygulanabileceği yönünde bilgi sahibi olunması gerekiyor. Eğitimlerde edinilen bilgilerin pratiğe nasıl dönüşeceği ve nasıl uygulanacağı konusunda da destek vereceğiz. Böylelikle üretici firmalarla sürdürülebilir çalışmalar yürütme kapsamında, üniversite olarak ciddi ve oldukça mühim bir adım atmış olacağız.

Projedeki en önemli amaç; ekonomik büyüme devam etsin, çevreye verilen zarar en aza indirgensin. Firmalar büyümelerini devam ettirirken, çevreye verdikleri zararı küçültmeyi öğrensin”

Meltem Ucal projedeki hedeflerinin üretici firmaların ekonomik faaliyetleri sırasında ayrıklaştırma stratejisine göre hareket etmelerini ve bu sayede kar maksimizasyonu elde etmelerini sağlamak olduğunu söylerken, bu kar maksimizasyonunun sağlanırken çevresel baskınının en aza indirgenmesinin nasıl mümkün olabileceğine yönelik uygulamaların da yaygınlaşmasının yolunun da eğitimden geçtiğini de sözlerine ekledi.