Kadıköy Belediyesi’nin Sera Gazı Salımı Hesaplandı

Kadıköy Belediyesi hesaplamayı REC Türkiye ofisi işbirliği ile yaptı

4 Ocak 2012

Kadıköy Belediyesi, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Ofisi işbirliğinde kurumsal düzeyde sera gazı salım envanter hesaplamasını tamamladı. Belediyeye ait hizmet binaları ve parklarda elektrik ve ısınma amaçlı doğal gaz ve belediye araçlarının yakıt tüketiminden kaynaklanan karbondioksit salımlarının 2010 yılında 12.817 ton eşdeğerinde olduğu belirlendi.

Dünya nüfusu kentlerde yoğunlaşıyor.

2011 yılı Ekim ayında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu verilerine göre dünya nüfusu 7 milyar kişiye ulaştı. Bu nüfusun yüzde 50’si kentlerde yaşıyor. Birleşmiş Milletler Habitat verilerine göre kentler, dünyadaki enerji tüketiminin yaklaşık %75’inden ve iklim değişikliğine neden olan küresel sera gazı salımlarının da %80’inden sorumlu. 2050 yılında Dünya nüfusunun 10 milyar kişiye ulaşması öngörülüyor. 2030 yılında dünya nüfusunun yaklaşık %70’i kentlerde yaşayacak. Küresel iklim değişikliği ve buna bağlı olarak iklimsel aşırılıklar, kuraklık, sel, gıda yetersizliği, biyolojik çeşitliliğin azalması, türlerin yok olması, kitlesel göçler ve sosyal patlamaların ortaya çıkması kentlerin bu etkilere karşı daha kırılgan olmasına neden oluyor. Aynı zamanda kentler hızlı nüfus artışı ve yüksek enerji talebi nedeniyle de bu sorunun kaynakları arasında yer alıyor.

Düşük karbonlu bir gelecek için kentlerin rolü büyük!

Kent ölçeğinde karbondioksit başta olmak üzere sera gazı salımlarının azaltılması için; enerji, belediye binaları, ulaşım, konut, arazi planlaması ve atık yönetimi sektörlerinde alınacak önlemler düşük karbonlu bir kent için önemli fırsatlar ortaya koyuyor. Kentin hava kalitesinin iyileştirilmesi ve küresel ısınmaya olan katkısının azaltılmasının yanında, enerji verimliliğinin arttırılmasıyla yakıt ve hammadde tasarrufu, işletme giderlerinin azaltılmasıyla ekonomik tasarruf, ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesiyle kentlerde trafik sorununun çözülmesi, yerel kaynakların değerlendirilerek ekonomik kalkınmanın desteklenmesi ve yerel istihdamın arttırılması gibi olumlu sonuçlar doğuruyor. İklim değişikliği ile mücadele için çizilecek yol haritasında da kent ve belediyelerin hizmetleri ölçeğinde çıkartılacak sera gazı envanterleri azaltım yapılabilecek noktaları işaret ediyor. Dünyanın dört bir tarafından bir dizi yerel yönetim, sera gazı salımlarını hesaplayarak düzenli olarak kamuoyuyla paylaşıyor.

Süreklilik için sistematik bir planlama şart

Bu güncel çalışmaların bir parçası olarak Kadıköy Belediyesi’ne ait çıkarılan kurumsal sera gazı salım envanteri ve özellikle enerji verimliliğinin önemine dikkat çeken Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk; “Kurumsal ölçekte yaptığımız bu çalışmanın sonucu, özellikle binalarda ve araçlarda enerji tüketimini azaltacak adımların atılmasının, iklim değişikliği ile mücadelede önemini ortaya koyuyor. Bir sonraki adımda Kadıköy ilçesinin kent ölçeğinde sera gazı salım envanterini hazırlayarak kent ölçeğinde atılacak adımların daha sistematik bir şekilde belirlenmesini sağlayacağız” dedi. Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Ofisi Direktörü Dr. Sibel Sezer Eralp ise “Türkiye’de nüfusun yaklaşık %80’inin kentlerde yaşadığını belirterek, Türkiye’de de artık kent ölçeğinde atılan iklim dostu adımlar hızlandırılmalı. Bu adımların sürekliliğinin de sağlanması amacıyla kent ölçeğinde hazırlanan karbon salım ve enerji tüketimine yönelik envanterlerin yardımıyla sistematik bir planlama sürecinin yürütülmesi gerekiyor” dedi.

En önemli amaç enerji verimliliğini arttırmak

Kadıköy Belediyesi kent ölçeğinde iklim değişikliğine olan etkilerini azaltmak amacıyla Başkanlık Binası başta olmak üzere sahip olduğu hizmet binalarında enerji tüketimini azaltmak ve enerji verimliliğini arttırmak amacıyla yalıtımın ve aydınlatmanın iyileştirilmesi başta olmak üzere bir dizi çalışmayı yürütüyor.

REC Türkiye özellikle iş dünyası ve yerel yönetimlere yönelik uyum ve azaltım çalışmalarını desteklemek ve bu sektörlerin işbirliğini teşvik etmek üzere çalışmalar gerçekleştirerek, Türkiye’nin hızla büyüyen ekonomisinin yara almadan iklimsel değişikliklere daha dayanıklı sistemlerin geliştirilmesini destekliyor.

Daha fazla bilgi için; Yeşim Çağlayan REC Türkiye İletişim Yöneticisi 0533 395 59 42 yesim.caglayan [at] rec.org.tr; Gülçin Özsoy REC Türkiye Proje Uzmanı 0533 395 59 41 gulcin.ozsoy [at] rec.org.tr