Kadıköy Belediyesi “İklim Başarı Rozeti” aldı

Ödül Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi tarafından verildi

18 Haziran 2020

Kadıköy Belediyesi’nin 2012 yılında imzalayarak dahil olduğu Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy – GCoM) tarafından “İklim Başarı Rozeti” ile ödüllendirildiği bildirildi.

Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre ödül belediyenin 2018 yılında hazırladığı “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem Planları” doğrultusunda daha dayanıklı ve düşük emisyonlu kentlere ulaşmak için gerekli adımları hayata geçirmesi dolayısı ile verildi.

Açıklamada ayrıca belediyenin Paris İklim Anlaşması hedefleri doğrultusunda 2030 yılına kadar ilçenin sera gazı salım miktarının % 40 oranında azaltılmasına yönelik olarak GCoM platformu kapsamındaki proje ve faaliyet çalışmalarına hız verdiği de yer aldı.