Jolly ve UNDP Türkiye “Mirasım Türkiye” kampanyası için işbirliği yaptı

Kampanya ile Türkiye’nin zengin mirasının gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor

29 Mayıs 2021

Türkiye’nin önde gelen turizm firmalarından Jolly ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye sürdürülebilir turizm alanında farkındalık artırmayı hedefi ile işbirliği yaptıklarını duyurdular.

İşbirliği ile ilgili yayınlanan basın açıklamasına göre “Mirasım Türkiye” başlığını taşıyan kampanya ile Türkiye’nin zengin mirasını gelecek nesillere bırakmak amacıyla sürdürülebilir turizm alanında yöre halkında, çocuklar ve ailelerinde farkındalık oluşturmak hedefleniyor.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler ile doğal ve kültürel değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması ile de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sunmak hedefleniyor.

UNDP Türkiye de desteklediği projeler aracılığıyla Türkiye’de sürdürülebilir turizmi geliştirerek, turizmin toplum ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi, turizmin yerel ekonomiye, doğal ve kültürel mirasın korunmasına ve ev sahipleri ile ziyaretçilerin yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine olan katkısını artırmayı hedefliyor.

Kampanyanın başlaması dolayısı ile düzenlenen törende konuşan Jolly Yönetim Kurulu Başkan Yarımcısı Mete Vardar bugüne kadar Türkiye’nin zengin mirasının tanıtımı için çalıştıklarını, ama Türkiye’nin sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması ve korunması için üzerlerine düşen çok şey olduğunu, bu sebeple UNDP ortaklığıyla sürdürülebilir turizm alanında farkındalık yaratmayı amaçlayan uzun soluklu bir yolculuğa başladıklarını söyledi.

UNDP Türkiye Programlardan Sorumlu Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner de açıklamasında UNDP Türkiye olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak için turizmi kilit bir aktör olarak görüyor ve sürdürülebilir turizm anlayışının benimsenmesi yolunda yenilikçi yaklaşımlar ve güçlü ortaklıkları önemseyip desteklediklerini ifade ederken, bu amaç doğrultusunda Mirasım Türkiye çatısı altında kurduğumuz yeni iş birliği ile Türkiye’de çevresel ve kültürel değerlerin korunmasına ve yerel ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

Jolly Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mert Vardar da projenin hedefleri konusunda şunları söyledi;

“Biz Jolly olarak bu sorumluluğun bilinciyle ülkemizin doğal, tarihsel ve kültürel değerlerini tanıtmayı, bölgesel istihdamı artırmayı görev edindik. Son 3 senedir bu konuda ciddi yatırımlar yapıyoruz. Şimdi ise daha da heyecanlıyız. UNDP Türkiye ile sürdürülebilir turizm konusunda farkındalık yaratma ve sorumlu turist bilincinin oluşturulması için bir iş birliğine başlıyoruz. Şu an çevrimiçi olarak başlattığımız, pandemi koşullarının ortadan kalkmasıyla yüz yüze de çocuklarımıza erişeceğimiz eğitimler ve atölyeler düzenleyeceğiz. Hedefimiz 250.000 çocuğa sorumlu turist olma farkındalığını aşılamak.”

UNDP Türkiye Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföyü Yöneticisi Mustafa Ali Yurdupak ise Jolly ile yapılan iş birliği kapsamında şu şekilde konuştu;

“30 yılı aşkın süredir turizm sektörünün öncü seyahat acentalarından birisi olan Jolly ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Jolly ile sürdürülebilir turizm alanında farkındalık oluşturmak amacıyla uzun soluklu bir yolculuğa çıktık. Çevreye duyarlı bir turizm anlayışı ile hareket ederek ortak mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak, sürdürülebilir turizm ilkelerinin benimsenmesi ve Küresel Amaçlar’a ulaşılması konusunda yürüteceğimiz çeşitli faaliyetler ile ülkemizde geniş çaplı bir farkındalık yaratabileceğimize inanıyorum.”

Jolly Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu‘da şunları kaydetti;

“Çocuklarımızı ülkemizin zengin tarihi, kültür ve biyolojik zenginliliği konusunda eğiteceğiz. Sorumlu turist yetiştimek için çocuk yaştan başlanılması gerektiğine inanıyoruz. Bilmediğimizi sevemez, sevmediğimizi koruyamayız. O yüzden önce bu zengin mirası çocuklarımıza öğretip sevdireceğiz ki gelecekte sahip çıksınlar.”

UNDP Türkiye İletişim Bölüm Başkanı Dr. Faik Uyanık ise şu değerlendirmeyi paylaştı;

“UNDP olarak Türkiye’de sürdürülebilir turizm alanında uzun süredir sürdürdüğümüz çalışmalarımıza eklediğimiz bu yenilikçi ortaklık nedeniyle çok mutluyuz. Mirasım Türkiye projesinde faaliyetlerimizin önemli bir kısmı iletişim ve savunuculuk üzerine odaklanacak. Bireylerin turizm yoluyla yerel topluluklar ve gezegene olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak tutum ve davranış değişikliğini sağlamak, en önemli amacımız.”