Joe Biden İklim Krizi için Başkanlık Emri yayınladı

İklim krizi ABD yönetiminin dış ve ulusal güvenlik politikasının merkezinde olacak, fosil yakıt teşvikleri kalkacak

29 Ocak 2021

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden İklim Krizi ile mücadele için yeni bir Başkanlık Emri yayınladı. [1]

ABD ve dünyanın derin bir iklim krizi ile karşı karşıya olduğu ve bu krizin en yıkıcı etkilerinden kaçınmak için çok dar bir zamanın olduğuna vurgu yapılan metinde ABD yönetiminin bu alandaki küresel çabaları geliştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Yayınlanan emirde ABD Ulusal İstihbarat Dairesi’nden, Ticaret Bakanlığı’na kadar 21 ayrı federal idare iklim krizine karşı yürütülecek çeşitli çalışmalar için görevlendiriliyor.

Başkanlık Emri’ne göre iklim krizi ABD’nin Dış Politikası ve Ulusal Güvenlik Politikasının merkezinde olacak ve ABD G7 ile G20 toplantılarının gündeminde de temiz enerji, sürdürülebilir kalkınma gibi konuların bulunmasını sağlayacak.

ABD Paris İklim Anlaşması kapsamında sunmakla yükümlü olduğu Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkı çalışmasını da bir an önce hazırlayacak ve Nisan ayında yapılması planlanan liderler zirvesi öncesinde sunacak.

ABD iklim finansmanı alanında da çok hızlı bir şekilde çoklu ve ikili kanallar ayrıca uluslararası kuruluşlar yolu ile yüksek azaltım hedefleri belirleyen gelişmekte olan ülkeleri destekleyecek finansman desteğine yönelik çalışmalara başlayacak, ayrıca karbon yoğun fosil yakıt temelli enerji yatırımlarına yönelik uluslararası finansmanı da sonlandırmayı teşvik edecek adımlar atacak.

Joe Biden’ın imzaladığı metindeki en dikkat çekici maddelerden biri de ülkenin fosil yakıtlara yönelik verdiği teşvikleri hızla kesecek olması oldu.

Metine göre ülkedeki idareler fosil yakıtlar için sağladıkları tüm teşvikleri belirleyerek Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü ile Ulusal İklim Danışmanı’na bildirecek, kanunların izin verdiği ölçüde teşvikleri durduracak ve federal bütçeden fosil yakıtlara doğrudan teşvik sağlayamayacaklar. Ülkenin 2022 yılı bütçesinde de fosil yakıt teşvikleri tamamen kaldırılacak.

Başkanlık Emri’ndeki diğer maddeler arasında ABD Ulusal İstihbarat Servisi ile Savunma Bakanlığı’nın iklim krizinin ülkenin ekonomisi ve ulusal güvenliği üzerindeki etkisi üzerine çalışmalar yürütecek olması ile ABD kamu kurumları tarafından yapılacak her türlü alımlarda temiz enerji ve enerji verimliliği gibi kriterleri önceliklendirecek olması, yaşanan ekonomik durgunluğa karşın yeşil kalkınma planları uygulanması ayrıca çevre adaletine yönelik çalışmalar yürütülecek olması da yer aldı.

 


[1] Executive Order on Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad