JES başvurularının teknik değerlendirmesine yönelik yönetmelik taslağı yayımlandı

Taslak yönetmelik 8 Eylül 2023 tarihine kadar kamuoyu görüşüne açık olacak

21 Ağustos 2023

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) “Jeotermal Enerjiye Dayalı Elektrik Üretim Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı” hazırlayarak kamuoyu görüşüne açtı.[1]

Bakanlığın duyurusuna göre taslak yönetmelik 8 Eylül 2023 tarihine kadar kamuoyu görüşüne açık olacak.

Düzenlemenin tanımlar bölümüne “Geliştirilmiş jeotermal sistem” ibaresi eklendi ve jeolojik yapıya bağlı olarak yeryüzünün derinlerinde bulunup ısı içermesine rağmen yeterli gözenek ve geçirgenliğe sahip olmadığından jeotermal akışkan içermeyen kayaç yapılarında çeşitli bilimsel ve teknik yöntemler ile oluşturulan rezervuara dış ortamlardan sıvı ve/veya gaz beslemesi yoluyla jeotermal enerji üretilebilen sistem olarak tanımlandı.

Taslak düzenlemenin Başvuruların teknik değerlendirmesi başlıklı 4’üncü maddesine göre

JES kurulumlarında önlisans veya üretim lisansı başvuruları için EPDK, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamındaki başvurular ise ilgili şebeke işletmecisi tarafından kontrolleri yapılarak teknik değerlendirme için Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek.

Genel Müdürlükte yapılacak değerlendirmede kurulması planlanan JES kurulu gücü (MWe), MTA tarafından uygun görülen toplam termal gücünün (MWt) %45’inden fazla olmayacak.

Santralin öngörülen yıllık elektrik üretim miktarı (kWh/yıl) da santral kurulu gücünden %100 kapasite ile elde edilebilecek üretim miktarının %70’inden az olamayacak.

Yönetmeliğin Ek-1’i kapsamında sunulması gereken Jeotermal Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporu, MTA’nın resmi internet sayfasında duyurulduğu içerikte üniversiteler, TÜBİTAK, araştırma enstitüleri, akredite kuruluşlar gibi kurumlar tarafından hazırlanacak ve değerlendirilmek üzere MTA’nın bilgisine sunulacak veya MTA’ya yaptırılacak.

Başvuruların teknik değerlendirmesi ile ilgili diğer hususlar gerekli görülmesi halinde Genel Müdürlük tarafından hazırlanan ve Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulan usul ve esaslar ile belirlenecek.

 


[1] Jeotermal Enerjiye Dayalı Elektrik Üretim Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı