“Jeotermal enerjide üretimin durdurulmaması gerekir”

YENADER Başkan Yardımcısı Karaduman TEİAŞ’ın geçici üretim durdurma kararını eleştirdi

11 Temmuz 2021

Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği (YENADER) Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından jeotermal enerji üreticilerine beyan edilen “YAT Talimatı” ile jeotermal enerji kaynaklı elektrik üretiminin geçici olarak durdurulması kararını eleştirdi.

YENADER Başkan Yardımcısı Ali Karaduman açıklamadaki değerlendirmesinde, dönemsel olarak değişen elektrik üretim kapasitesindeki fazlalığı dengelemek için TEİAŞ tarafından elektrik santrallerine bildirilen kapatma süreçlerinin jeotermal enerji üretim tesisleri için uygun olmadığını söyledi.

Ali Karaduman jeotermal enerji santrallerinin üretim metodolojisi gereği, periyodik bakımlar dışında geçici olarak kapatılmalarının tesislerin teknik donanıma ve yatırıma önemli oranda zarar vermek ile birlikte çevre açısından da sakıncaları olduğuna dikkat çekti.

Elektrikte üretim fazlası oluştuğu dönemlerde, en son seçeneğin jeotermal enerji tesislerinin kapatılması olması gerektiğini savunan Karaduman şu değerlendirmeyi paylaştı;

YAT Talimatı’nda, öncelikli olarak doğal gaz santralleri, kömür santralleri, hidro elektrik santralleri, rüzgâr santralleri, biyo-gaz ve jeotermal santralleri olarak sıralı kapama yapılmalıdır. Santraller içinde jeotermaller YAT sıralamasında en sonda olmalıdır. Bu kapanma çevre kirliliği ve rezervuara vereceği zarar nedeniyle uygulamadan acilen kaldırılmalıdır. JES’lerde buharın doğrudan kuyulardan temin edilip reenjekte kuyuları kullanılan santrallerde kapasitesinin 10/100 kuyunun aynı anda devreden çıkartılması durumunda buhar çevreye ciddi zarar verir bu zarar düşünülüp hareket edilmelidir. Jeotermal elektrik santrallerin YAT talimatına kesinlikle dâhil edilmemesi gerekir.