Jeotermal Enerji 52 Milyon Kişiyi Aydınlatıyor

ABD Jeotermal Enerji Birliği sektörün mevcut küresel durumu ile ilgili bir rapor yayınladı

27 Mayıs 2010

ABD Jeotermal Enerji Birliği GEA tarafından dünyada jeotermal enerjilerin kullanımı ve yatırımlarının mevcut durumu ile ilgili bir çalışma yayınladı.

Raporda yer alan verilere göre dünyadaki kurulu jeotermal enerji gücü 10.000 megavat düzeyini geçti ve günümüzde 70 ülkedeki 52 milyon kişi elektirik ihtiyacını jeotermal enerji sayesinde karşılayabiliyor.
Kurulu jeotermal enerji gücü bakımından lider olan ABD’deki kurulu güç 3.082 megavat iken elektrik ihtiyacını yüzde 18 oranında jeotermal enerjiden sağlayan  Filipinler’de ise bu oran 1.094 megavat.
Son beş yıllık süreçte jeotermal enerjide kurulu gücünü en fazla geliştiren ülke 530 megavat ile ABD olurken Türkiye 162 megavat ile bu sıralamada beşinci sırada yer aldı.

2007 yılına göre incelendiğinde ise elde edilen verilere göre jeotermal enerji kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor. Çalışmaya göre 2007 yılında 10 Avrupa ülkesinde jeotermal enerji projeleri geliştirme aşamasında iken bugün 24

Avrupa ülkesinde aynı çalışmalar yapılıyor.

Afrika’da da gelişmeyeb başlayan sektör kıtada 2007’deki 6 ülkeye karşılık bugün 11 ülkenin enerji piyasasında yer bulmuş durumda.