Japonya’nın güneş elektriği kurulu gücü 10 GW’ı aştı

Japonya 10 GW’lık kurulu gücü aşan beşinci ülke oldu

18 Eylül 2013

Japonya’nın güneş elektriği kurulu gücünün 10 GW’ı aştığı açıklandı.

Araştırma kuruluşu NDP Solarbuzz tarafından hazırlanan ve Asya-Pasifik bölgesi fotovoltaik pazarındaki çeyrek dönemlik gelişmelerin incelendiği çalışmaya göre, Ağustos ayı sonu itibari ile ülkenin kurulu güneş elektriği gücü 10.5 GW seviyesine yükseldi.

Bu gelişme Japonya’yı ABD ve Çin’den sonra bu yıl içinde 10 GW’lık kurulu gücü aşan üçüncü ülke, toplamda ise beşinci ülke yaptı. Almanya bu seviyeye 2009 yılında, İtalya ise 2011 yılında ulaşmıştı.

Güneş elektriği alanındaki ilk teşvik programını, konut tipi kurulumların maliyetlerine yüzde 50 oranında destek sağlayan uygulama ile 1994 yılında devreye alan Japonya, 2004 yılında güneş elektriğinde 1 GW’lık sınırı aşan ilk ülke olma ünvanını kazanmıştı.

Bununla birlikte 2002 yılının Mart ayında kabul edilen ve ülkenin nükleer enerji alanındaki kurulu gücünün 17.5 GW artarak 2011 yılı elektrik talebinin yüzde 30 oranında nükleer enerjiden sağlanmasını öngören enerji yatırım planı güneş elektriğine sağlanan desteklerin de azalmasına ve artış eğiliminin gerilemesine neden olmuştu.
2011 yılında yaşanan Fukuşima felaketinin ardından, Japon hükümetinin geçen yılın Temmuz ayında güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimine sağladığı teşvikler, ülkedeki güneş elektriği kurulumlarının rekor seviyede yüksek bir artış eğilimine girmesini sağlamıştı.

Japonya’nın 2012 sonu itibari ile kurulu güneş elektriği gücünün yüzde 97’sini konutlarda gerçekleştirilen küçük ölçekli sistemler oluştururken, arazilerde gerçekleştirilen ve şebeke dışı yatırımlar bu oranın yüzde 89’a gerilemesini sağladı. Arazilerde gerçekleştirilen yatırımların ülkede 8 ay içinde devreye giren kurulu güç içindeki payı ise yüzde 27 oldu.