İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi rüzgar türbini kuruyor

Üniversite proje için İzmir Kalkınma Ajansı’ndan mali destek sağladı

21 Haziran 2013

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi (İYTE) kampüsünde 250 kW’lık rüzgar türbini kurulması için çalışmalar başladı.

İYTE’nin projesi İzmir Kalkınma Ajansı’nın ”Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek” programına başvuran 107 proje arasında destek almaya değer görülen 39 proje arasında yer almıştı.

Toplam bütçesi 1.5 milyon TL olan projeye İZKA 1 milyon TL’lik katkı sağlayacak iken kurulacak rüzgar türbini ile kampüsün yıllık elektrik tüketiminin yüzde 11’inin karşılanması ve elektrik harcamasında yüzde 18 oranında tasarruf sağlanması öngörülüyor.

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi’nin internet sitesinde yapılan açıklamada çalışmanın genel amaçları olarak yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde kullanımına, karbon emisyonlarının düşürülmesine ve sürdürülebilir gelişmeye katkıda bulunmak, özel amaçları olarak ise rüzgar enerjsi potansiyelinin yüksek olduğu bir lokasyonda bulunan İYTE Kampüsünün elektrik enerjisi tüketiminin kısmen rüzgar enerjisinden sağlanması, enerji harcamalarını azaltarak kurum bütçesine katkı sağlamak, İYTE’de rüzgar enerjisi ile ilgili mevcut akademik çalışmaları geliştirmek ve İYTE’de kurulması düşünülen yurt içi piyasada bulunan küçük ve orta ölçekli rüzgar türbinlerinin performans ölçümlerini yaparak sertifikalandıracak bir sertifikasyon merkezine yönelik altyapı olanağı sağlamak olarak sıralandı.