İzmir Demokrasi Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliği yayınlandı

Merkezin yönetmeliği Resmî Gazete’de yayınlandı

9 Ağustos 2021

İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde Sürdürülebilir Çevre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Resmî Gazete’nin 9 Ağustos 2021 tarihli sayısında yayınlanan yönetmeliğe göre merkezin amacı çevre sorunlarının çözümüne ve sürdürülebilirlik ilkelerine yönelik bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yaparak teşvik ve koordine edilmesini sağlamak, standartların belirlenmesine katkıda bulunmak, bilimsel raporlar vermek, teknoloji transferi ve fizibilite raporları hazırlanması konusunda teknik danışmanlık hizmetleri yürütmek olacak.

 


[1] İzmir Demokrasi Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği