İtalya’nın elektrik üretiminde yenilenebilirin payı yükseliyor

Güneş ve rüzgâr İtalya’nın elektrik ithalatını ve fosil yakıt kullanımını düşürüyor

10 Aralık 2013

İtalya ulusal elektrik dağıtım şirketi Terna ülkenin Kasım ayına ait elektrik üretim ve tüketim verilerini yayınladı.

Şirket tarafından açıklanan veriler ülkenin elektrik üretiminde termik santrallerinin payının gerilerken, yenilenebilir enerji kaynaklarının payının ise hızla artmakta olduğunu gösteriyor.

Verilere göre Kasım ayında İtalya’da güneş enerjisi kaynaklı üretilen elektrik yüzde 16.9’luk artış ile 997 GWs seviyesine yükseldi. Rüzgâr enerjisindeki artış ise yüzde 15.7 olurken, rüzgâr enerjisi santralleri 1,516 GWs elektrik üretimi gerçekleştirdi.

Termik santrallerde üretilen elektrik ise bir önceki yılın Kasım ayındaki 14,837 GWs seviyesinden 14,480 GWs seviyesine geriledi.

Kasım ayında elektrik tüketiminin yüzde 2 oranında gerilediği ülkede, elektrik ithalatı ise yüzde 10.2 oranında azalış gösterdi. Toplam elektrik üretimi ise 21,841 GWs olarak gerçekleşti.

2013’ün 11 aylık dönemi ise daha çarpıcı rakamlar ortaya koyuyor.

Verilere göre 2013’ün ilk 11 aylık döneminde rüzgâr enerjisi santrallerinden üretilen elektrikteki artış bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.5 olurken, güneş enerjisinde ise bu oran yüzde 18.5 olarak gerçekleşti.

Kasım ayında ülkede gerçekleşen elektrik üretiminin yüzde 3.9’u güneş enerjisinden sağlanırken, aynı oran 11 aylık dönem için yüzde 7.3 oldu.