İtalya Yenilenebilir Enerjide AB Hedefinin Kıyısında

Yenilenebilir enerji kapasitesini hızla artırmaya devam eden İtalya’da sadece geçen yıl Türkiye’nin rüzgar enerjisi kapasitesinden daha fazla yeni kurulum gerçekleşti 

28 Ekim 2010

İtalyan enerji düzenleme kurulu GSE’nin açıklamasına göre ülkedeki yenilenebilir enerji üretim kapasitesi geçen yıl yüzde 11 oranında artış gösterdi. Artışın önemli oranı yüzde 40 oranında gelişen rüzgar enerjisi sektörünün sayesinde gerçekleşirken son durum ile beraber ülkenin yenilenebilir enerji kapasitesi 26.500 MW seviyesine ulaştı.

Artan kapasite artışına bağlı olarak geçen yıl ülkenin enerji talebinin karşılanmasında ülkenin yenilenebilir enerji sektörünün payı yüzde 19 olarak gerçekleşti.

İtalya Avrupa Birliği’nin iklim değişikliği ile mücadele kararlarının da etkisi ile yenilenebilir enerji üretimini artırarak birliğin yüzde 20’lik hedefini aşarak 2020 yılında enerji ihtiyacının yüzde 26 oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedefliyor.

Ülkenin yenilenebilir enerjide kurulu kapasitesinin çoğunluğunu hidroelektrik santralleri oluştururken rüzgar enerjisi santralleri ise ikinci sırada geliyor.

Geçen yıl ülkede gerçekleşen 1.360 MW’lık yeni rüzgar enerjisi santrali kurulumu ile beraber ülkenin rüzgar enerjisindeki toplam kurulu gücü 4.900 MW seviyesine ulaştı.

Güneş enerjisi yatırımları ise aynı dönemde yüzde 165 oranında artarak 1.144 MW seviyesinde yeni kurulum gerçekleşti. Kurulan güneş enerjisi sistemlerinin rakamsal karşılığı 2008 yılında 32,018 iken aynı rakam 2009 yılında 71,288 olarak gerçekleşti.