İsveç Fosil Yakıtlardan Kurtuluyor

Biyoenerji kullanımı fosil yakıtları geçerek ülkenin en büyük enerji kaynağı oldu

20 Mayıs 2010

İsveç Biyoenerji Derneği tarafından yapılan bir açıklamada ülkede nihai enerji talebini karşılamada biyoyakıt kullanımının ilk defa petrol kullanımını aştığı belirtildi. Son durum ile birlikte biyoenerji ülkenin en büyük enerji kaynağı haline geldi.

Açıklamaya göre geçen yıl ülkede kullanılan toplam enerjinin yüzde 31.7’si biyoenerji kaynaklı olarak sağlanırken yüzde 30.8’i petrolden sağlandı.

Ayrıca ülkedeki tüm alanlarda enerji talebinin karşılanmasında yenilenebilir enerjilerin payı yüzde 46.3 olarak gerçekleşti. Bu oranın sağlanmasında hidroelektrik en yüksek paya sahip olurken rüzgar enerjisinin payı çok düşük düzeyde kaldı. İsveç bu oranla Avrupa Birliği’nin 2050 yılı için öngördüğü hedef olan yüzde 49’a şimdiden yaklaşmış oldu.

Bunlarla beraber İsveç Biyoenerji Derneği’ne göre ülke ekonomisinin son 20 yılda gösterdiği yüzde 48’lik büyümeye rağmen ülkenin sera gazı salımına neden olan gazların salımı yüzde 9 oranında düşüş gösterdi. Derneğe göre biyoenerji kullanımının yaygınlaşması bu başarıda ana etken oldu.

Yaklaşan Etkinlikler

Tümünü gör