İstanbul’un ilk karbon ayak izi çalışması yayınlandı

Türkiye’de ilk defa yapılan çalışma İstanbul’un karbon ayak izinin kaynaklarını ortaya koyuyor

2 Aralık 2013

İstanbul’un karbon ayak izini ortaya koyan ve Türkiye’de bir şehir için uluslararası metodolojilere ve standartlara göre hazırlanan ilk rapor olma niteliği taşıyan  çalışmanın raporu yayınlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü, GTE Carbon, ERM ve İTÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Alper Ünal tarafından yürütülen çalışmada İstanbul’un 2010 yılı için karbon ayak izi 43,826,098 ton olarak hesaplandı.

Konu ile ilgili GTE Carbon tarafından yapılan açıklamada çalışmadaki verilerin mümkün olduğu kadar resmi kaynaklardan elde edilen birincil verilere dayandığı, bununla birlikte çalışmada veri eksikliği sebebi ile dışarıda bırakılan ya da varsayımlara dayandırılarak hesaplamaya katılan alanlar hakkında da bilgiye de yer verildiği belirtilirken, çalışmanın bu anlamda sonraki çalışmalara yönelik sağlam bir tabanlık oluşturma özelliği de taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada İngiltere Büyükelçiliği’nin finansal desteği ile gerçekleştirilen çalışmada Dünya Kaynaklar Enstitüsü, C40 ve ICLEI’nin ortak bir girişimi olarak kentlerin sebep olduğu sera gazı emisyonlarını hesaplamak ve raporlamak üzere hazırlanan Topluluk Emisyonları için Protokol Pilot Versiyon 1.0 kullanıldığı bildirildi.

Çalışmada ulaşılan verilere göre İstanbul’un 2010 yılı toplam karbondioksit salımında konutların payı yüzde 34.9, sanayide enerji kullanımının yüzde 15.1, karayolu taşımacılığının yüzde 22.8 ve atıkların yüzde 5.4 olarak gerçekleşmiş durumda.

İstanbul’da 2010 yılında gerçekleşen karbondioksit salımında dizel araçların payı yüzde 17, konutlarda elektrik kullanımı yüzde 15 ve konutlarda doğal gaz kullanımı yüzde 12, konutlarda kömür kullanımı ise yüzde 7’lik pay sahibi oldu.

İSKİ’nin hane sayısı verilerine göre ise İstanbul’daki konutların yıllık ortalama salımları 9.71 ton olarak gerçekleşirken, ortalama bir İstanbullunun yıllık karbondioksit salımı 3.1 ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.

C40 tarafından yapılan bir çalışmada 2010 yılı için, Tokyo’da 67,962,395 ton, New York’ta 52,774,460 ton, Londra’da 45,234,000 ton ve Berlin’de 19,948,000 ton karbondioksit salımının gerçekleştiği hesaplanmıştı.