İstanbul’da ”Yeşil Okullar” projesi başlatıldı

Proje İl Özel İdaresi ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından destekleniyor

19 Mart 2012

İstanbul İl Özel İdaresi tarafından, geri dönüşüm, enerji dostu çözümler geliştirmek ve kamusal bilinci artırmak amacıyla “Yeşil Okullar” projesini başlatıldığı açıklandı.

Açıklamada Bayrampaşa ve Sultanbeyli’de pilot okullarda başlatılan çalışma ile karbon salımını azaltacak ve karbon ayak izi ölçümünün sağlayacak çalışmalar yapılacağı belirtildi. Projenin genel amacının ise  eko yenilikçi sistemler geliştirmek yoluyla sera gazı salımının azaltılması yolu ile İstanbul’un çevre sorunlarını azaltarak çevresel sürdürebilirliğe katkı sağlamak olduğu açıklamada ayrıca ifade edildi.

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen sosyal sorumluluk projesi, 10 ay sürecek. Proje ile öncelikle Bayrampaşa ve Sultanbeyli’de, 40 kişiye bina yöneticisi eğitimi, 1000 öğretmene öğretmen eğitimi, 6 bin öğrenciye ise geri dönüşüm eğitimi verilmesi hedefleniyor.

Ayrıca yine proje kapsamında eğitim çalışmalarının yanı sıra Bayrampaşa ve Sultanbeyli’de seçilen 2 pilot okulda yapılacak modifikasyonlar sonunda bu 2 okulun aydınlatma, iklimlendirme (ısı transferi) ve su kullanımı konusunda verim düzeyinin yüzde 20 artırılması hedefleniyor.

Ayrıntılı bilgi için www.yesilokul.org