İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi Kuruluyor

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi Dr. Fatih Birol fahri danışmanlığı altında kuruluyor.

24 Kasım 2010

Enerji ve iklim değişikliğinin giderek artan büyük stratejik önemi ve bu bağlantılı stratejik konuların ağırlık merkezinin dünyada doğuya kayması göz önüne alınarak, Sabancı Üniversitesi’nde enerji ve iklim konusunda yeni bir merkez oluşturuluyor.  “İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi” adı verilen oluşumun kamuoyuna duyurusu, Üniversitenin Karaköy’deki iletişim merkezinde düzenlenen bir basın toplantısı ile gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Rektör Prof. Dr. Nihat Berker ve merkezi Paris’te bulunan Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Dr. Fatih Birol katıldı.

Söz konusu Merkez için oluşturulan Uluslararası Yönlendirme Komitesinin yönetimini, fahri başdanışman olarak, Forbes dergisi tarafından dünyanın enerji konusundaki en nüfuzlu dördüncü kişisi olarak kabul edilen Dr. Fatih Birol’un yapacağı, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı tarafından açıklandı. Enerji ve iklim değişikliği konusunda en stratejik konumda böyle bir Merkezin dünyada ilk kez Sabancı Üniversitesi tarafından oluşturulduğu açıklandı. Böylece Sabancı Üniversitesi’nin bir çok alandaki çalışmalarında olduğu gibi bu konuda da öncülük görevini üstlendiği belirtildi. Bu yapılanma ile Sabancı Üniversitesi’nin yalnızca Türkiye’de değil yakın coğrafya ve dünyada enerji ve iklim konusunda otorite olması amaçlanıyor. Sabancı Üniversitesi’ndeki entelektüel altyapının da böyle bir oluşuma fırsat sağladığı vurgulandı.

“İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi”nin, enerji ve iklim alanlarında en yüksek kalitede objektif ekonomi ve politika araştırmaları yapması, geleceğe odaklı ve bağımsız bir araştırma ve politika merkezi olması planlanıyor. Merkezin çalışmaları, gerek bölgesel gerekse tüm dünya için sürdürülebilir bir enerji geleceğine yönelik çözümlerin geliştirilmesine yardımcı olacak. Bölgede ve dünyada hükümetler, şirketler, araştırma kurumları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapacak olan Merkez, devlet organlarını ve endüstriyi, enerji ve iklim değişikliğinde kilit konularda bilgilendirmeyi amaçlıyor. Merkezin, küresel enerji pazarının hem üretim hem tüketim taraflarında yer alan, gelişmiş veya gelişmekte olan tüm stratejik oyuncularının buluşma noktası özelliğine sahip olan İstanbul’da kurulmasının da altı çizilmesi gereken bir durum olduğu belirtildi.

Dr. Fatih Birol basın toplantısındaki konuşmasında: “Hem enerji üretiminde hem de enerji tüketiminde dünyanın ağırlık merkezi Doğuya kayıyor. Ülkemizin hemen yanıbaşında olan Ortadoğu ülkeleri, Rusya ve Hazar bölgesi, dünya petrol ve doğalgaz piyasalarındaki ağırlıklarını hızlı bir sekilde artırmaya başladılar. Tüketim açısından Çin, Hindistan ve Ortadoğu ülkeleri dünya lideri konumuna geldiler. Bu coğrafyadaki karar vericilerin dünyadaki enerji ve çevre gelişmelerini doğru bir şekilde okuyup bunu alacakları önemli kararlara yansıtmaları, hem bu ülkeler hem de dünya piyasaları için stratejik öneme haizdir. Bu nedenle Sayın Güler Sabancı’nın böyle bir Merkez kurma fikrinin son derece iyi bir zamanlama ile alınmış çok isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum. Ben de, bu çok önemli girişime fahri olarak destek vermekten ve Yönlendirme Komitesindeki çok değerli meslektaşlarımla bir arada gayret göstermekten çok mutluyum.” dedi.

Sabancı Üniversitesi  Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi Yönlendirme Komitesi

Merkezin Uluslararası Yönlendirme Komitesi enerji konusunda uzman ve etkili isimlerden oluşuyor. Dokuz kişiden oluşan komite üyeleri: Suudi Arabistan’dan Kral Abdullah Petrol Araştırmaları Merkezi (KAPSARC)’ın İş Geliştirme Direktörü Nabil O. El Huveyter, Çin’den Pekin Enerji Kulübü Başkanı Xavier Chen, Brookings Enstitüsü’nden Başkan Yardımcısı Kemal Derviş, MIT’nden Enstitü Profesörü John Deutch, Sabancı Holding’den Enerji Grubu Başkanı Selahattin Hakman, İngiltere’den Birleşik Krallık Atom Enerjisi Dairesi Başkanı Barbara Thomas Judge, Avusturya’dan Verbund Yönetim Kurulu Başkanı Michael Pistauer. Merkezin kuruluş sürecini yönetecek olan Uluslararası Yönlendirme Komitesi’nin üyeleri arasında Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Rektör Nihat Berker de bulunuyor.

Dr. Fatih Birol kimdir?

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)’nın baş ekonomisti Dr. Fatih Birol, kurumun enerji ve iklim değişikliği politikasının ekonomik analizinde sorumlu. IEA’nın önde gelen yayını olan ve enerji analizi ve projeksiyonlarıyla ilgili en güvenilir kaynak kabul edilen yıllık World Energy Outlook raporunu da hazırlayan Birol’un sorumluluk alanına giren IEA Enerji İş Konseyi ise yasama organlarına enerji piyasalarıyla ilgili konularda işletme açısından bakış sunuyor. Uluslararası basında sık sık makaleleri yayımlanan ve enerji konusunda uluslararası otorite olarak kabul edilen Fatih Birol ayrıca uluslararası zirveler ve konferanslara da çağrılı konuşmacı olarak katılıyor.
Dr. Fatih Birol, enerji tartışmalarına yaptığı katkılardan ötürü kariyeri boyunca pek çok ödül aldı. Son olarak, Forbes dergisi tarafından dünyanın enerji konusundaki en nüfuzlu dördüncü kişisi seçildi. 2009 yılında, Hollanda Ekonomik İlişkiler Bakanlığı ve Polonya Ekonomi Bakanlığı’ndan aldığı ödüllerin yanında, Almanya Federal Liyakat Nişanı ile ödüllendirilen Birol, 2007 yılında Avusturya Cumhuriyeti Altın Onur Madalyası’na, 2006 yılında ise Fransa Akademik Şövalyelik unvanına layık görüldü. 2005 yılında Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği’nin “Mesleğe Olağanüstü Katkı” ödülünü kazanan Birol, 2004 yılında ABD Enerji Bakanlığı’ndan ve 2002 yılında Rusya Bilimler Akademisi’nden de ödüller aldı.

Dr. Fatih Birol, 1995 yılında IEA’ya katılmadan önce altı yıl süreyle Viyana’da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) bünyesinde görev yaptı.

Dr. Fatih Birol, 1958’de Ankara’da doğdu.  İstanbul Teknik Üniversitesi’nden elektrik mühendisliği dalında mezunolduktan sonra Viyana Teknik Üniversitesi’nde enerji ekonomisi dalında lisansüstü ve doktora çalışmalarını tamamladı.