İsrail’de Büyük Güneş Enerjisi Santrallerine Teşvik Yok

İsrail Maliye Bakanı büyük çaplı güneş enerjisi santrallerine teşvik sağlanmasını engelledi.

12 Nisan 2011

İsrail Maliye Bakanı yürürlüğe girmesi beklenen ve büyük çaplı güneş enerjisi santrallerine 0.28 ila 0.30 dolar-sent arası alım garantileri sağlayan yasa taslağının kanunlaşmasını engelledi.

İsrail hükümetinin 2020 yılında enerji talebini yüzde 10 oranında yenilenebilir enerjilerden sağlaması hedefine rağmen bu kararı uygulayan Maliye Bakanı gerekçe olarak ise bu düzenlemenin İsrail’li elektrik tüketicilerinin elektik faturalarının yüzde 20’ye kadar artırabileceğini gösterdi.

Bakanın bu iddiasına karşın ülkenin enerji düzenleme kurulu ise güneş enerjisine verilecek teşviklerin elektrik tüketicilerine ek bir maliyet getireceğini kabul etmek ile beraber bu oranın yüzde 5 ila 10 arasında kalacağını iddia ediyor. İki tarafın hesaplamasının arasındaki fark ise güneş enerjisi yerine fosil yakıt kullanılması veya alternatif enerji kaynaklarına yönelinmesinin gerçek ve alternatif maliyetlerinin göz önüne alınması oluşturuyor.

Engellenen yasal düzenleme küçük ve orta ölçekli güneş enerjisi santralleri için geçerli değilse de, mevcut düzenlemeler orta ölçekli santraller için ise üst sınırı 12 MW olarak belirlemiş ve 2014’e kadar verilecek lisans miktarını ise 300 MW ile sınırlandırılmış durumda. 2011 yılı başında 138 MW’lık lisans verilmiş olan ülkede 2014 yılından sonra ise ülkenin 2020 hedeflerine ulaşabilmesi için lisans sınırı 1.055 MW’a çıkacak.