İsrail Güneş Yatırımları İçin Yeni Lisanslar Sağladı

Enerji güvenliği ve fosil yakıt ithalatı mecburiyeti sorunları yaşayan İsrail güneş enerjisi yatırımlarını artırıyor

6 Şubat 2012

Enerji talebini karşılamada yoğun olarak fosil yakıt ithali mecburiyeti altında olan ve enerji güvenliği endişesi taşıyan İsrail’in Enerji ve Su Bakanı Uzi Landau yeni güneş enerjisi santralleri için lisans verilmesini onayladı.

İlgili karar ile toplam kurulu güçleri 27 MW olacak 19 orta ölçekli fotovoltaik güneş enerjisi santrali projesine lisans sağlandı. Yakın zamanda ise bakanlık 120 MW ve 60 MW güçlerinde olacak iki ayrı yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrali için lisans sağlanmıştı.

Ernst & Young tarafından Kasım 2011’de yapılan bir çalışmanın verilerine göre ise elektrik ihtiyacının yüzde 43’ünü kömür, yüzde 37’sini doğal gaz ile karşılayan İsrail’in elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ise o tarihte yüzde 0.1 düzeyinde idi. Bununla birlikte İsrail yönetimi bu oranı 2014’e kadar yüzde 5, 2020 yılına kadar ise kurulumu sağlanacak 2.76 GW’lık yenilenebilir enerjiye dayalı güç ile yüzde 10 seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Kuruluşun çalışmayı yayınladığı tarihteki verilere göre ülkedeki kurulu güneş enerjisi gücü 61 MW seviyesinde iken bunun yüzde 88’i elektrik şebekesine bağlı idi. Son durum ile güneş enerjisi yatırımları için lisans sağlanan projelerin toplam gücü 515.5 MW seviyesine çıkmış oldu.

Ülkenin halihazırdaki en büyük güneş enerjisi santrali ise 4.95 MW kurulu gücüne sahip olan ve Siemens’in yüzde 40 ortaklığı olan Arava şirketi tarafından inşa edilmiş olan santral.