İspanya’nın en büyük enerji kaynağı rüzgâr oldu

Rüzgâr enerjisi santralleri 2013 yılında ülkenin elektrik üretiminde nükleer enerjiyi geride bıraktı

2 Ocak 2014

İspanya’nın elektrik üretiminde kömür ve doğal gazın payının azalırken, yenilenebilir enerji kaynaklarının payının ise arttığı bildirildi.

İspanya elektrik dağıtım kuruluşu Red Electrica de Espana tarafından açıklanan bilgilere göre rüzgâr enerjisinden üretilen elektrik, nükleer enerji santrallerinden üretilen elektriği de aştı ve rüzgâr enerjisini ülkenin en fazla elektrik üretiminin sağlandığı kaynak haline getirdi.

2013 yılında İspanya’daki elektrik elektrik üretim ve iletim faaliyetlerine dair ön rapor niteliğinde olan çalışmadaki verilere göre İspanya 2013’de elektrik üretimini yüzde 42.4 oranında rüzgâr ve güneş enerjisi ile hidroelektrik santrallerden sağladı.

Geçen yıl ülkedeki rüzgâr enerjisi santralleri ile ülkenin toplam elektrik üretiminin yüzde 21.1’i sağlanırken, nükleer enerji santrallerinden üretilen elektriğin payı ise yüzde 21’de kaldı. Bu durum ülkenin elektrik üretimindeki payını bir önceki yıla göre yüzde 3 oranında artıran rüzgâr enerjisinin 2013’te ülkenin en büyük enerji kaynağı olmasını sağladı.

Yağışlı geçen yılın etkisi ile hidroelektrik santrallerden üretilen elektrik ise tarihsel ortalamanın yüzde 16’sı oranında yüksek gerçekleşti. Hidroeelektrik santrallerden üretilen elektrik 32.205 GWs seviyesine ulaşarak, bu kaynağın elektrik üretimindeki payını yüzde 14.4 seviyesine taşıdı.

Ülkenin elektrik üretiminde yenilenebilir enerjilerin payının artması, ülkenin elektrik üretimi kaynaklı karbondioksit salımlarının ise bir önceki yıla göre yüzde 23.1 oranında gerilemesini sağladı.

31 Aralık 2013 itibari İspanya’nın toplam elektrik üretim kapasitesi 102,281 MW seviyesinde iken, ülkedeki rüzgâr enerjisi santrallerinin kurulu gücü ise 22,746 MW seviyesinde bulunuyor.

Ülkenin elektrik üretim kapasitesinde doğal gaz santrallerinin payı yüzde 24.8, kömürün yüzde 10.9, nükleer enerjinin yüzde 7.7, güneş elektriğinin yüzde 4.3 ve hidroelektrik santrallerinin payı ise yüzde 19.4 oranında bulunuyor.